Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på intrångsskydd och explosionssäker design för vissa områden.

Jämnhet kan vara en utmaning för belysningslösningar i tung industri på grund av stor utrustning som kan blockera ljuset. Oönskade skuggor från maskiner bör beaktas när man planerar ljuset. Bra vertikal belysning gör instrumenten lättlästa och underlättar dessutom navigering och rörelse i trappor och rum med hög takhöjd. 

Korrosionsbeständiga armaturer med  korrekt intrångsskydd måste användas för områden med risk för kondens. Synen kan försämras av damm, rök eller ångor, så högre ljusnivåer behövs i miljöer med tung tillverkning med sporadisk eller kontinuerlig manuell drift. Detta kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt genom att använda energieffektiva LED-armaturer, som också erbjuder bättre färgåtergivning och ofta fungerar bra även vid arbetstemperaturer på så mycket som 60 ° C. 

Arbetet i tunga tillverkningsanläggningar kan bli mycket specifikt på ständigt bemannade arbetsplatser som kontrollrum eller manöverrum. Detta kräver korrekt arbetsplatsbelysning, antingen med hjälp av armbaserade arbetslampor eller linjära armaturer ovanför arbetsstationerna. 

 

Industriella verksamheter och hantverk - Valsverk, järn- och stålverk 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Produktionsanläggning utan manuell drift 50 - - 0,40 20 - - - Säkerhetsfärger ska kunna urskiljas
Produktionsanläggning med tillfällig manuell drift 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Produktionsanläggning med kontinuerlig manuell drift 200  300 25 0,60 80 50 50 30  
Råämneslager 50  - - 0,40 20 - - - Säkerhetsfärger ska kunna urskiljas
Ugnar  200 300 25 0,40 20 50 50 30 Säkerhetsfärger ska kunna urskiljas
Produktionssträcka, haspel, klipplinje 300 500 25 0,60 40 75 75 30  
Manöverplattform, kontrollpaneler 300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Provning, mätning och kontroll 500 750 22 0,60 80 150 150 100  
Gångbara tunnlar under golv, transportörer, källare etc. 50 - - 0,40 20 - - - Säkerhetsfärger ska kunna urskiljas

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...