Belysningslösningar för sjuk- och hälsovård

Vårdinrättningar är krävande miljöer vad det gäller ljusdesign. Patienter, sjukhuspersonal och besökare har alla olika behov. Framför allt behöver sjukhusvård säker, pålitlig och hygienisk belysningsutrustning för den skiftande mängd uppgifter som utförs och de stora skillnaderna i fysisk förmåga hos dem som använder lokalerna.

Glamox produkter tillgodoser individuella behov. Våra lösningar ger patienter i sjukhusvården tillräcklig rörelsefrihet och möjlighet att placera ljuset där det behövs. Armaturerna är lätta att rengöra och desinficera för att förhindra att damm, pollen, bakterier och virus får fäste. Lämplig ljusnivå kan tillhandahållas för alla sjukhusmiljöer, vilket säkerställer enkel navigering i korridorer och trappor, utmärkt sikt i undersökningsrum och laboratorier, såväl som intensivvårdsområden och patientrum. 

Belysningslösningar för sjukhus måste möta utmaningarna med exceptionell hållbarhet och samtidigt säkerställa låga underhålls- och livscykelkostnader. Produkter och lösningar från Glamox är den perfekta lösningen för 24/7-miljöer som sjukvårdsinrättningar, eftersom de är exceptionellt energieffektiva och ger en snabb avkastning på investeringen.

 

Hitta produkter

 

Applikationsguide

Loading image...

Operationssalar

I operationssalar på sjukhus krävs mycket specialiserad belysning. Den visuella komforten och prestandan för den...

Loading image...

Intensivvårdsavdelningar

Intensivvårdsavdelningar är specialiserade sjukhusavdelningar som behandlar och övervakar svårt sjuka patienter. De k...

Loading image...

Undersökningsrum

Undersökningsrum finns ofta på läkarmottagningar och används också för vanliga patientbesök. Belysningslösningen bör...

Loading image...

Avdelningar och enbäddsrum

Moderna sjukhusavdelningar ska vara bekväma och funktionella för patienterna. Det är också avgörande för vårdavdelnin...

Loading image...

Psykiatriska avdelningar

Ljus kan också ha en terapeutisk effekt. Psykiatriska sjukhusavdelningar kan dra särskilt mycket fördel av...

Loading image...

Laboratorier och apotek

Laboratorier är i behov av en noggrant utformad belysningsplan eftersom krävande uppgifter som provtagning och analys...

Läs mer
Loading image...

Förbättrad sjuk-och hälsovård

Effekterna av Human Centric Lighting på patienter eller boende kan vara högre aktivitetsnivåer under dagtid, bättre sömn på natten och kortare återhämtningstider.

Läs mer
Läs mer

Anti-ligature – Vad betyder det?

Antiligaturanordningar är avsedda att förhindra att utsatta personer oavsiktligt eller avsiktligt skadar sig själva.

Läs mer
Loading image...

Ljusstyrningssystem i vårdinrättningar

 

Sänk energiförbrukningen, underhållskostnaderna och förläng installationens livslängd.

 

Läs mer

Levererade projekt