Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög ljuskvalitet och alla andra faktorer som man kan förvänta sig att hitta i modern industriell belysning.

Eftersom ökande krav ställs på produktkvalitet är högsta prioritet enligt renrumsstandarder att skydda mot kontaminering. Renhet och hygien säkerställs med hjälp av armaturer med lågt underhållsbehov, hög IP-klass och som är lätta att rengöra.

Renrumsklassificeringen omfattar kemikalie-, halvledar-, biokemisk-, el-, mikroelektronik- och metallbearbetningsindustrin. Det finns också renrum i livsmedelsindustrin och industrikök är ibland utrustade med renrumsarmaturer.

industry_cleanrooms_3.jpg

Krav på renrumsbelysning dokumenteras i olika standarder och riktlinjer. Partikelemission och mikrobiell kontaminering är bland de viktigaste kriterierna. Produkter för renrumsbelysning ska ha ytor som kan hållas så rena som möjligt och inte ge möjlighet till ansamling av smuts och utan designfunktioner som slitsar och skarvar. De ska också kunna motstå aggressiva tvättmedel för att undvika att ytan blir grövre med tiden.

Glamox renrumsbelysning är certifierad av Fraunhofer Institute med en renhetsklassificering i enlighet med IPA- och EN ISO 14644-1-standarderna. Val av olika optik och reflektorer ger större flexibilitet och effektivitet för olika renrumsmiljöer. Noggrann design säkerställer att optimala och säkra arbetsförhållanden tillhandahålls för personalen i renrum hela tiden.

industry_cleanrooms_2.jpg

Inga krav ställs på renrum i allmänhet. De visuella uppgifterna i renrum för kemikalie- och livsmedelsförädling och andra industrier har dock krav listade under respektive applikation.

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...