Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående visuella arbetsuppgifterna kräver en intelligent och ergonomisk belysningslösning för att upprätthålla personalens tillfredsställelse och prestanda.

Monteringshallar finns i många storlekar, med olika takhöjder och produktionsflöden, omgivningstemperaturer och olika grader av automatisering.  Belysningslösningar för produktionshallar måste vara flexibla för att passa behoven för både automatiserade arbetsprocesser och detaljerat inspektionsarbete som utförs manuellt.  

Personalen i produktionshallen har olika belysningsbehov. Lösningen kan inkludera dimbar arbetsbelysning eller ytterligare armaturer vid behov. Belysningskraven varierar från de medellåga belysningsnivåerna i monteringshallar och svets- och smidesområden till de högre nivåer som krävs vid precisionsbearbetning och övervakningsstationer. Arbetsplatsbelysningen bör placeras ovanför och något åt sidan av varje arbetsstation.

Linjära eller symmetriska industriella belysningsprodukter med LED är det mest gynnsamma alternativet för produktions- och monteringshallar. Flexibla lösningar som lätt kan anpassas till förändringar i arbetsverksamheten är det bästa valet. En hög IP -klassificering är avgörande för användning i dammiga miljöer i produktionshallen. Höghöjds LED-armaturer är lämpliga för områden med takhöjder över 6 m.

Belysningskrav 

Industriella verksamheter och hantverk - Metallarbete och metallbearbetning 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Friformssmide 200 300 25 0,60 80 50 50 30  
Sänksmide 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Svetsning 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Grov och medelfin maskinbearbetning: toleranser > 0,1 mm 300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Precisionsbearbetning, slipning: toleranser < 0,1 mm 500 750 19 0,70 80 150 150 75  
Ritsning; kontroll 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  
Tråd- och rördragerier; kalldragning 300  500 25 0,60 80 75 75 30  
Plåtbearbetning, tjocklek > 5 mm  200 300 25 0,60 80 50 50 30  
Plåtbearbetning, tjocklek < 5 mm  300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Verktygstillverkning: tillverkning av skärmaskiner 750 1000 19 0,70 80 150 150 75  
Montering:
- grov
- medel
- fin
- precision

200
300
500
750
300
500
750
1000

25
25
22
19

0,60
0,60
0,60
0,70 

60
80
80
80
50
75
150
150
50
75
150
150
30
30
75
100
 
Galvanisering 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Ytbehandling och målning 750 1000 25 0,70 80 150 150 100  
Verktygs-, mall- och jiggtillverkning, precisionsmekanik, mikromekanik  1000 1500 19 0,70 80 150 150 100  

 

Industriella verksamheter och hantverk - Elektrisk och elektronisk industri 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Kabel och ledningstillverkning 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Lindning:
– stora spolar
– medelstora spolar
– små spolar

300
500
750 

500
750
1000

25
22
19 
 
0,60
0,60
0,70
 
80
80
80

100
150
150

100
150
150

50
75
100
 
Impregnering av spolar 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Galvanisering 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Montering:
– grov, t ex stora transformatorer
– medel t ex instrument, tavlor
– fin t ex telefoner, radioapparater, it utrustning (datorer)
– precision t ex mätutrustning, mönsterkort

300
500
750
1000

500
750
1000
1500

25 
22
19
16

0,60
0,60
0,70
0,70 

80
80
80
80

100
150
150
150

100
150
150
150

50
100
100
100
 
Elektronikverkstäder, provning, justering 1500  2000  16 0,70 80 150 150 100  

 

Industriella verksamheter och hantverk – Fordonskonstruktion och fordonsreparation 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Pressverkstad - stora delar 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Pressverkstad - okulär besiktning 500 750 22 0,60 80 150 50 30  
Karosseriutformning och sammansättning - automatisk bana 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Karosseriutforming och -sammansättning - manuell svetsning 500 750 22 0,60 80 150 50 30  
Lackering, sprutmålningsrum, poleringsrum 750 1000 22 0,70 80 150 150 30  
Lackering, kontroll, förbättring och polering 1000 1500 19 0,70 90 150 150 30 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Stoppning (manuell)  1000 1500 19 0,70 80 150 50 30  
Konstruktionsutformning:
- sammansättning av tillhörande delar (dörrar, instrumentbräda, stoppning)
- sammansättning av chassi
- motorsammansättning och mekanisk sammansättning
- Slutmontering på löpande band
750 1000 22 0,70 80 150 50 30  
Konstruktionsutforming
- elektronikarbete
750 1000 22 0,60 90 150 50 30 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K för att känna igen färger
Slutkontroll 1000 1500 19 0,70 90 150 150 30  
Fordonsservice (allmän), reperation och provning 500  750 22 0,60 80 100 50 30 Beakta lokaliserad belysning

 

Industriella verksamheter och hantverk – Träbearbetning och träförädling

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Automatisk förädling som t ex torkning, plywoodtillverkning 50 - 28 0,40 40 - - -  
Ångbasning 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Sågram 300 500 25 0,60 60 100 100 50 Förhindra stroboskopeffekter
Arbete vid hyvelbänk, limning, sammansättning 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Polering, målning, finsnickeri 750 1000 22 0,70 80 150 150 100  
Arbete vid träbearbetningsmaskiner som t ex vändning, bearbetning, falsning, spontning, kapning, sågning, sinkning 500 750 19 0,60 80 150 150 75 Förhindra stroboskopeffekter
Val av fanérmaterial 750 1000 22 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Inläggning, intarsia 750 1000 22 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Kvalitetskontroll, avsyning 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

 

Kommunikationsytor i byggnader 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Kommunikationsytor och korridorer 100 150 28 0,40 40 50 50 30 - Belysningsstyrka vid golvnivå
- Ra och UGR liknande för angränsade ytor
- 150 lx om fordon förekommer
- Belysning över utgångar och entréer ska erbjuda en övergångszon för för undvikande av plötsliga belysningsstyrkeförändringar mellan in- och utsida> under dag eller natt.
- Åtgärder bör vidtas för undvikande av bländning för förare och fotgängare.
Trappor, rulltrappor, rullband 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Belysningsstyrka vid golvnivå. Kräver förstärkt kontrast på trappstegens framkant.
Hissar 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Belysningsnivå framför hissen ska vara minst Em = 200 lx.
Lastbryggor, lastkajer 150 200 25 0,40 40 50 50 -  

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...