Lösningar för utomhusbelysning

Utomhusbelysning är utmanade eftersom många aspekter måste beaktas. Belysningslösningar för fasadbelysning ska inte bara fungera som ett sätt att ge rätt synlighet i mörker, utan måste också lyfta fram och återspegla en byggnads eller ett områdes identitet.

Ljusintensiteten måste säkerställa säkerheten, men får inte orsaka onödig ljusförorening, bevara natthimlens naturliga skönhet och minimera bländning. Den känsliga balansen bidrar till välbefinnandet för användarna, grannarna och allmänheten. Exteriöra belysningslösningar bör vara noggrant utformade med avseende på placering, ljusintensitet, timing, varaktighet och färgtemperatur. 

Att välja rätt lösning för exteriörbelysningen kan göra stor skillnad mellan en bra belysningsplan och en som kanske inte ger önskat resultat. Utomhusbelysningsarmaturer ska vara hållbara, långvariga och mycket effektiva. Glamox produkter uppfyller dessa och andra krav, samt tillhandahåller hållbara lösningar utformade för olika behov, energibesparing och bidrar till att minska den negativa miljöpåverkan.

 

Hitta produkter

 

Applikationsguide

Loading image...

Fasad, skylt & entré

Belysning är en faktor som på ett positivt sätt kan komplettera utsidan av en byggnad. Utomhusarmaturer fyller ett...

Loading image...

Parker och gångvägar

Belysning för säkra promenader. Att belysa gångvägar framför byggnader och i parker är viktigt för att säkerställa at...

Loading image...

Parkering och väg

Parkeringsfaciliteter och vägar kräver tillräckligt mycket ljus för att man ska kunna komma, gå och färdas tryggt och...

Loading image...

Stora utomhusytor

Stora ytor som idrottsplatser, marina hamnar, terminalbryggor, behållarlager och flygplatser har behov av professione...

Loading image...

Ljusstyrningssystem i utomhus applikationer

 

Minska energiförbrukningen, underhållskostnaderna och förläng livslängden på installationen.

Läs mer

Checklista: 15 punkter att beakta för att välja den bästa utomhusbelysningen

Utomhusbelysning kan vara utmanande att designa när man tar hänsyn till alla funktioner och krav som behöver uppfyllas.

Läs mer

Levererade projekt