Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabbt när inomhusparkeringar blir mer exklusiva. Arkitekter, ägare och designers av parkeringsgarage har insett att snyggare områden med kvalitetsbelysning är betryggande för användarna, lockar fler kunder och kan till och med vara mer miljövänliga.

Faktorer som kan påverka det visuella utseendet på parkeringsplatser är horisontell belysning, ljuskällor och bländning. För att förbättra parkeringsmöjligheter bör säkerhet och trygghet för både fordon och fotgängare vara en prioritet - både inom och utanför parkeringsområdet. Mörka skuggor bör undvikas, med högre ljusnivåer på gångvägarna.

Energieffektiv LED-belysning med hög effekt är en utmärkt investering, eftersom den minskar nyttjandekostnaderna samtidigt som den ger överlägsen ljuskvalitet och säkerhet. Långa mellanrum mellan belysningsrenoveringar i parkeringshus är inte ett problem med hållbara LED -lösningar tack vare dess exceptionella tillförlitlighet och långa livslängd. LED -produkter fungerar bra under alla väderförhållanden och minskar underhållet till ett minimum - armaturer med hög IP -klass kan göra rengöringen enklare som en bonus.

Installationer med sensorer och dimning är användbara energibesparande alternativ som också ökar komponenternas livslängd. Det rekommenderas att dela upp parkeringsplatser i olika zoner. Sensorer dimrar ner ljuset eller släcker det där det inte behövs, men stor försiktighet måste iakttas för att undvika mörka områden som skapar en obehaglig känsla för personer som kommer in i underjordiska parkeringshus.

 

Belysningskrav 
Publika samlingsplatser – Offentliga bilparkeringar (inomhus)

 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
In- och utfartsramper (under dagen) 300 500 25 0,40 40 75 75 50 1. Belysningsnivån ska sträcka sig 5 m in på parkeringsgolvet
2. Belysningsstyrkor vid golvnivå
In- och utfartsramper (på natten) 75 100 25 0,40 40 50 50 30

 

Trafikstråk, inre ramper och gångvägar 75 100 25 0,40 40 50 50 30 1. Belysningsstyrkor vid golvnivå
2.En hög vertikal belysningsstyrka ökar förmågan att känna igen människors ansikten och ökar därför känslan av säkerhet.
Parkeringsområden - inte öppna för allmänheten 75 100 - 0,25 40 50 30 15 1. Belysningsstyrkor vid golvnivå
2. En hög vertikal belysningsstyrka ökar förmågan att känna igen människors ansikten och ökar därför känslan av säkerhet
Parkeringsområden - öppna för allmänheten med många användare, t ex köpcentrum, arenor 150 200 - 0,25 40 50 50 15 1. Belysningsstyrkor vid golvnivå
2. En hög vertikal belysningsstyrka ökar förmågan att känna igen människors ansikten och ökar därför känslan av säkerhet
Biljettkontor 300 500 19 0,60 80 75 75 50 1. Undvik reflexer i fönstren
2. Förhindra bländning utifrån

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...