Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift och övervakar anläggningars utrustning kan dra nytta av en noggrann balans mellan aktiverande ljus för att öka vakenhet och icke-aktiverande ljus för att justera sin dygnsrytm, i tillägg till tillräcklig bländningskontroll och ljusnivå för att läsa dokument och driftpaneler effektivt.

Forskning om kontrollrumsmiljöer visar att de flesta olyckor sker under nattpass - särskilt under de sista timmarna av dessa skift. Kontrollrumsbelysningen spelar en roll för att belysa de viktigaste delarna av displayerna för att undvika överbelastning av information samtidigt som den ger rätt belysningsnivå vid behov.

Belysning för kontrollrum spelar en viktig roll för regleringen av operatörernas dygnsrytm. Beroende på skiftcykeln kan ”tuneable white” armaturer eller Human Centric Lighting hjälpa till att anpassa operatörernas inre klockor så att de matchar ett nattskiftsschema, eller hjälpa till att undvika att byta till en annan cykel även när man arbetar på natten. Båda scenarierna kräver noggrann kontroll över intensitet och varaktighet av exponeringen för ”tuneable white” ljus. Ljus har också en kortsiktig uppmärksamhets och fokuseringseffekt. Genom att öka nivåerna av ljusintensitet och färgtemperatur under korta perioder, ofta i slutet av nattskiftet, kan operatörerna i kontrollrum uppleva ökad vakenhet och därigenom undvika att tappa fokus och orsaka olyckor.

industry_control rooms_2.jpg

 

Berlysningskrav 

Allmänna ytor i byggnader – Kontrollrum 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk 200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Postsortering, telefonväxel 500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Kontrollstation 300 500 19 0,60 80 100 100 75 1. Kontrollpaneler är ofta vertikala
2. Belysningen bör vara reglerbar
3. Bildskärmsarbete

 

Industriella verksamheter och hantverk - kraftstationer

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Kontrollrum 500 1000 19 0,70 80 150 150 100 1. Kontrollpaneler är ofta vertikala
2. Ljusreglering kan krävas
3. Bildskärmsarbete

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...