Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga temperaturer, dammiga miljöer och skadliga gaser kan utgöra utmaningar för belysningsinstallationen.

Korrekt vertikal belysning är avgörande för automatiserade kemiska processer som kräver konstant övervakning. Skärmar ska vara helt läsbara, så det är viktigt att förhindra bländning och reflektioner. Fjärrstyrda kemiska anläggningar kräver mindre ljus än ständigt bemannade eftersom kraven på ljusstyrka kan variera beroende på den faktorn. 

Bortsett från att ge tillräckliga ljusnivåer måste armaturer för kemiska fabriker erbjuda långsiktigt skydd mot damm, fukt, kemikalier, mekaniska påfrestningar och extrema omgivningstemperaturer. Hållbara lysdioder och driftdonskomponenter bör användas så att installationens livslängd inte reduceras på grund av skadliga ångor eller andra faktorer. Vissa kemiska produktionsanläggningar kan vara farliga på grund av explosiva ämnen, vilket gör explosionssäkra armaturer till det klara valet. 

industry_chemical facilities_2.jpg

Linjära belysningslösningar är lämpliga för takhöjder upp till 15 m. Över 6 m är höghöjdsarmaturer med smal- eller mediumstrålande reflektorer ett alternativ. Dimbara arbetsplatsarmaturer ger extra belysning för precisionsarbete.

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Industriell verksamhet och hantverk - Kemi-, plast- och gummiindustri

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Fjärrstyrda processanläggningar 50 - - 0,40 20 - - - Säkerhetsfärger ska kunna identifieras.
Processanläggningar med begränsade manuella ingrepp 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Konstant bemannade arbetsstationer i processanläggningar 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Precisionsmätrum, laboratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 75  
Läkemedelstillverkning 500 750 22 0,60 80 150 150 75  
Däcktillverkning 500 750 22 0,60 80 150 150 75  
Färgkontroll 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Skärning, slutbehandling, kontroll 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...