OptiWin 3D Pro

OptiWin 3D Pro är vårt eget ljusberäkningsprogram som vi tillhandahåller kostnadsfritt för våra kunder och partners. Programmet möjliggör ljusberäkningar av omfattande och komplexa projekt.

Riktiga belysningsberäkningar är viktiga för att en nybyggnation eller ett renoveringsprojekt ska uppfylla kraven som ställs på belysning och energiförbrukning. Ljusberäkningar gör det även möjligt att vidta korrigerande åtgärder i ett tidigt skede i projektet. Resultatet av beräkningarna i OptiWin levereras i form av en väldokumenterad rapport.

Detta är bra att veta om OptiWin 3D Pro:

  • Gör en enkel och snabb ljusprojektering med CAD ritningar
  • Man kan också importera 3D modeller i .DWG eller .DGN format
  • Armaturdatabasen innehåller fler än 5000 olika armaturer
  • Armaturdatabasen uppdateras kontinuerligt
  • Enkel beräkning av nödbelysning
  • Kan utföra LENI-beräkningar (Light Energy Numeric Indicator)
  • Ger värdefull dokumentation av projekten


Ladda ned OPTIWIN 3D PRO här:

Complete:
Version: 2022.01

Download OPTIWIN 3D Pro Complete

 

Patch:
Version: 2023.01.25

Download OPTIWIN 3D Pro Patch

 

Contact: info@glamox.com