Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum varierar från 0 till 15 ° C, medan frysrum kan gå ända ner till -40 ° C. Drifttemperaturer för olika belysningsprodukter i dessa typer av miljöer kan variera beroende på om deras placering är nära dörrar som leder till varmare rum. Vissa sensorer kanske inte heller fungerar så tillförlitligt i kylrum. Detta innebär att industriella belysningsprodukter måste uppfylla högre krav när det gäller driftsförhållanden.

Som tur är trivs LED -belysning i kylrum. LED-ljuskällor förbrukar mindre energi och kräver inga byten av ljuskällor eftersom lysdioder har mindre ljusförlust över tiden. De producerar också mindre värme och de låga omgivningstemperaturerna ökar LED -diodens och driftdonets livslängd betydligt. Med lysdioder äventyras inte ljuskvaliteten, den snarare förbättras.

industry_cold storage_2.jpg

Standardbelysningskrav i kyllager är låga, men mer ljus gör etiketter och lagringsdokument lättare att läsa. Industriell belysning i fuktiga områden behöver en hög IP-klassning och bör vara underhållsvänlig. 

 

Belysningskrav 

Kall- och frysförvaring

Allmänna ytor i byggnader - Förrådsrum, kylrum 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Förrådsrum 100  150 25 0,40 80  50 50 30  200 lx vid kontinuerlig närvaro av personal
Förpackningsområden  300  500 25 0,60 80  100 50  30   
Skafferi 200 300 25 0,40 80 - - - Hyllorna ska ha tillräckliga vertikala belysningsstyrkor

 

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...