Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det gäller att upptäcka brister och oegentligheter på produktytor. Rätt utförda kvalitetskontrollsinspektioner är beroende av rätt tilläggsljus.

Allmänbelysning i fabriksbyggnader och laboratorier är ofta inte tillräckligt för att kunna avgöra kvaliteten på varor i produktion eller testning. Belysningen måste därför anpassas till de produkter som inspekteras - deras ytstruktur, färg, reflektioner, storlek och den tid det tar att inspektera dem. 

Diffust/indirekt, jämnt och skuggfritt ljus är perfekt för inspektion av matta, glänsande eller transparenta föremål, medan riktat/direkt ljus från en eller flera vinklar skapar modelleringsskuggor och gör det lättare att identifiera repor eller sprickor på ytstrukturer. Det förstnämnda kan uppnås genom att använda pendlade eller utanpåliggande armaturer på avstånd från arbetsområdet för att säkerställa en hög jämnhet. Det senare kan göras med en armbaserad arbetslampa eller armaturer placerade närmare inspektionsområdet. Armaturer med högre färgåtergivning kan krävas för färgjämförelser. 

industry_quality control_2.jpg

För kvalitetskontrollsinspektion av små föremål så som kretskortskomponenter är förstoringslampor det bästa alternativet. Armbaserade förstoringslampor med fyrkantiga linser kan tända ljuset från båda sidor av objektet som undersöks och kasta modelleringsljus, vilket gör att komponenterna sticker ut och fel är lättare att identifiera. Inom elektronikindustrin förhindrar ESD -armaturer att elektrostatisk urladdning skadar varorna. 

 

Belysningskrav 

För kemisk industri och textiltillverkning och bearbetning 

Typ av arbets

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Färgkontroll 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Skärning, slutbehandling, kontroll  750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

 


För livsmedelsindustrin 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Laboratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 100  

 


För el- och elektronikindustrin 

 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Elektronik-verkstäder, provning, justering 1 500 2000 16 0,70 80 150 150 100  

 


För metallbearbetning och behandling 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Ritsning: kontroll 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

 


För träbearbetning och behandling 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Kvalitets-kontroll, avsyning 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

 


För fordonskonstruktion och reparation 

 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Slutkontroll 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 30  

 


För valsverk, järn- och stålverk 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Provning, mätning och kontroll 500 750 22 0,60 80 150 150 100  

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...