Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller ingen tillgång till dagsljus. Smala lagergångar och gångvägar är platser där rätt mängd ljus är särskilt viktigt. Säker och snabb navigering är nödvändig för att säkerställa rätt varuflödeshastighet samtidigt som olyckor undviks. Aktivitetsnivåerna i lager kan variera mellan hektiska perioder och perioder utan praktiskt taget någon aktivitet på natten. Högre ställningar är byggda för att spara utrymme, men effektivitetskraven fortsätter att stiga också.

Ljusstyrningssystem med sensorer kan minska energiförbrukningen i lager betydligt. Rörelsedetektorer tänder endast ljuset när människor eller truckar är närvarande. Att dela in hallen i zoner gör det möjligt att stänga av eller minska belysningsnivåerna i delar av byggnaden.

Övergången mellan in- och utfarter för fordon utgör en olycksrisk. Högre belysningsnivåer behövs, men det är viktigt att undvika alltför höga luminansskillnader. En noggrann designplan för belysningen i lagerlokaler är viktig för att minska de olika belysningsnivåer i övergångszonen mellan upplysta och mörka områden.

industry_warehouse_2.jpg

För lagerlokaler med hög takhöjd hjälper en hög vertikal belysning till att lättare läsa etiketter på de lagrade varorna och hyllorna. Linjära armaturer med smalstrålande reflektorer kan monteras i takhöjder upp till 15 m. Höghöjdsarmaturer med speciella reflektorer är ett alternativ för takhöjder högre än 6 m. Dessa smalstrålande armaturer kastar ljuset på gångarna och hyllsystemenFör lagerlokaler med lägre takhöjder och större avstånd mellan gångarna är det bäst med bredstrålande eller asymmetriska armaturer. 

Belysningskrav 

Materialadministration och lager

 

Typ av arbets-/aktivitetsområde  Luxnivå (Em)
  Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Färgåtergivning
(Ra)
       Specifika krav
                   
Urlastnings-/ lasningsområde 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Förpacknings- / grupperingsområde 300  500 25 0,50 80  100  100  30  
Konfigurering och återhantering 750  1000 22 0,60 80  150  150  30  
Öppen lagring av varor 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Hyllfackslagring, pallställslagring - golv  150  200  25  0,50  80  -  -  30 Belysningsstyrka vid golvnivå. Enbart i ljusarmaturens synriktning
Hyllfackslagring, pallställslagring - front  75  100  -  0,40  80  -  -  - På fronten mot gången. Ett band på 1,0 m får uteslutas från omkretsen
Central lagerkorridor (intensiv trafik)  300  500  25  0,60  80  100  100  30  
Automatiserade zoner (obemanade)  75  100  25  0,40  80  -  -  -  

 

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt f...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...