Belysningslösningar för skola och andra utbildnings-anläggningar.

En Human Centric Lighting lösning kan inte bara användas för att stimulera dygnsrytmen hos elever och personal, utan också för att förbättra vakenhet under tester och andra högfokuserade uppgifter.

Ljus förmedlar visuell stimulans till våra synintryck och gör det möjligt för oss att se allt i miljön omkring oss. 80% av den information som når vår hjärna kommer från vår syn. Vår förmåga att inhämta, behålla och vidarebefordra information till kommande generationer är avgörande för mänsklig utveckling. Korrekt belysning förbättrar även våra inlärningsmöjligheter. Detta är bara några anledningar till att artificiell skolbelysning är så viktig. 

Elever i alla åldrar behöver rätt ljus för att hålla fokus vid inlärandet av kunskap och belysningen i skolorna bör anpassas till deras visuella förmåga och den tillämpade inlärningsmetoden. Mjuka kontraster bör prioriteras, medan skarpa variationer mellan ljusa och mörka områden bör undvikas. Bra ljusmodellering bidrar till expansionen av barns ordförråd, eftersom det kräver sensorisk stimulans genom att skapa ljus- och skuggkontraster. 

LED-belysning i skolor kan förändra mycket, eftersom belysning ofta är dess energiförbrukare nummer ett. Det noggranna valet av energieffektiva ljuskällor, optik och sensorer kommer med all säkerhet att bidra till att sänka energikostnaden och att skapa långsiktigare belysningslösningar i skolan.

 

Hitta produkter

 

Applikationsguide

Loading image...

Förskolor och lekrum

Små barn rör sig och upplever världen annorlunda än äldre skolbarn och vuxna. Belysning i förskolor bör uppmuntra bar...

Loading image...

Idrottshallar

Idrottshallar inomhus används för många olika typer av sport och belysningskraven varierar därefter. En enhetlig...

Loading image...

Matteknologiska rum

Lämplig belysning i rum för skolmat är nyckeln till en enklare och mer tillförlitlig bedömning av kvaliteten och...

Loading image...

Matsalar och kök

Matsalar är den perfekta mötesplatsen för studenter, där de kan spendera tid under raster, chatta med skolkamrater...

Loading image...

Bekvämlighets- och omklädningsrum

Bekvämlighets- och omklädningsrum kräver starkt ljus och jämnhet i belysningen. Designlösningen för omklädningsrummet...

Loading image...

Bibliotek och studierum

Skolbibliotek och studierum är bekväma utrymmen för att studera ensam eller i grupp, där eleverna ska ha lätt för att...

Loading image...

Se skolan i nytt ljus

 

Human Centric Lighting kan inte bara användas för att stimulera dygnsrytmen hos elever och lärare, utan också för att förbättra vakenhet under tester och högfokuserade uppgifter.

 

Läs mer

Läs mer

Forskningsstudie:

Den fysiska miljöns inverkan på elevers inlärningsframsteg

Läs mer
Loading image...

Ljusstyrninssystem i utbildningslokaler

 

Sänk energiförbrukningen, underhållskostnaden och öka belysningsinstallationens livslängd.

 

Läs mer

Levererade projekt