Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad og eksplosjonsvern på i enkelte områder.

Jevnhet kan være en utfordring i lysinstallasjoner i forbindelse med tungt utstyr som kan blokkere lyset eller synsfeltet. Retningsstyrt lys kan forårsake uønskede skygger fra maskiner hvis det ikke tas høyde for dette under planleggingen. For å gjøre instrumenter enkle å lese, trengs det god vertikal belysning. Det er også nyttig for navigering og bevegelse i trapper

På grunn av risikoen for kondens må det brukes korrosjonsbestandige armaturer med riktig beskyttelsesgrad, og eksplosjonssikre armaturer ved behov. Synligheten kan også påvirkes av støv, røyk eller damp. Derfor trengs det sterkere belysning i anlegg med uregelmessig eller kontinuerlig manuell betjening. Dette kan oppnås på en kostnadseffektiv måte ved å bruke energieffektive LED-armaturer, som også gir bedre fargegjengivelse og ofte fungerer godt selv i driftstemperaturer på så mye som 60 °C.

Når arbeidet blir svært spesifikt, som på kontinuerlig bemannede arbeidsplasser som kontrollrom eller operasjonssentraler, er lokal arbeidsplassbelysning den riktige løsningen. Det kan være i form av armbaserte skrivebordslamper eller lineære armaturer over arbeidsstasjonen.

 

Industriell virksomhet og håndverk – Valseverk, jern- og stålindustri

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Produksjonsområder uten
manuelt arbeid
50 - - 0,40 20 - - - Sikkerhetsfarger skal være identifiserbare.
Produksjonsområder med
tilfeldig manuelt arbeid
150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Produksjonsområder med
kontinuerlig manuelt arbeid
200  300 25 0,60 80 50 50 30  
Platelager 50  - - 0,40 20 - - - Sikkerhetsfarger skal være identifiserbare.
Masovn, smelteovn 200 300 25 0,40 20 50 50 30 Sikkerhetsfarger skal være identifiserbare.
Transportvogner og -bånd, kveile- og kutteområder 300 500 25 0,60 40 75 75 30  
Kontrollplattformer, kontrollpanel  300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Test, måling og
inspeksjon 
500 750 22 0,60 80 150 150 100  
Bemannede tuneller under gulv, drivremsområder, kjellere osv. 50 - - 0,40 20 - - - Sikkerhetsfarger skal være identifiserbare.

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...