Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge mellom 0 °C og 15 °C, mens fryserom kan ha helt ned til -40 °C. Driftstemperaturer for forskjellige belysningsprodukter i denne typen miljøer kan variere etter hvor nærme varme og kalde kilder de er plassert. Noen sensorer fungerer kanskje ikke pålitelig i kjølerom. Dette betyr at industrielle belysningsprodukter må oppfylle høyere krav når det gjelder driftsforhold.

Heldigvis trives LED-belysning i fryselager. Den bruker mindre energi og har lengre levetid uten å måtte skifte lyskilder, ettersom lysdioder har mindre lys tap over tid. De produserer også mindre varme, og den lave omgivelsestemperaturen øker faktisk levetiden på LED-lyskilden og driftsutstyret betraktelig. Med LED-lys forringes ikke lyskvaliteten, tvert imot: den forbedres.

industry_cold storage_2.jpg

Standardkravene til belysning i kjølelagre er lave, men mer lys gjør det enklere å lese etiketter og lagerdokumenter. Armaturer på fuktige steder trenger høy IP-klasse og bør være vedlikeholdsvennlige.

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Generelle områder inne i bygninger – Kjølelagre og fryserom

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Oppbevaring og lagerrom 100 150 25 0,40 80 50 50 30 200 lx ved kontinuerlig bruk
Ekspedisjon og pakkehåndtering 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Lagring av matvarer 200 300 25 0,40 80 - - - Tilstrekkelige vertikale belysnings mot hyller

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...