Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende visuelle oppgavene er en intelligent og ergonomisk belysningsløsning avgjørende for å sikre tilfredshet og yteevne blant de ansatte.

Produksjonshaller kommer i alle mulige forskjellige størrelser, takhøyder, og har ulike produksjonsprosesser. Omgivelsestemperaturen og graden av automatisering varierer sammen med kravet til tilgjengelig gulvareal og arbeidsbelysning. Belysningsløsningen må derfor være fleksibel, og dekke behovene både knyttet til automatiserte arbeidsprosesser og detaljert inspeksjonsarbeid. Ved å dele inn belysningen i soner med forskjellige lysnivåer, får man større fleksibilitet siden arbeidsprosessene kan endres raskt.

Arbeidstakere har forskjellige belysningsbehov. For eksempel trenger eldre mennesker mer lys. Løsningen er dimbar arbeidsplassbelysning og ekstra armaturer der det er behov. Kravene til belysning varierer også med arbeidsoppgavene. Fra middels høye lysnivåer i monteringshaller, sveisemiljøer og støperier, til høyere nivåer ved presisjonsmaskinering og overvåkningsstasjoner. Belysningen på arbeidsstasjoner bør plasseres over og litt til siden for den enkelte arbeidsstasjonen.

For industrielle belysningsprodukter er lineære eller symmetriske armaturer med LED er den foretrukne løsningen for monteringshall og prosessanlegg.  Dette er fleksible systemer som enkelt kan tilpasses til endringer i arbeidsprosedyrene. I støvete omgivelser bør det installeres armaturer med høy IP-klasse. Ved takhøyder over 6 meter er såkalte "high-bay" LED-armaturer best egnet.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Industrielle aktiviteter og håndverk - Metallbearbeiding og foredling

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Åpen esse 200 300 25 0,60 80 50 50 30  
Lukket esse 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Sveising 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Grovt og middels maskinarbeid:
toleranse > 0,1 mm
300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Presisjons maskinarbeid; sliping: toleranser < 0,1 mm 500 750 19 0,70 80 150 150 75  
Oppmerking (innskripsjon), inspeksjon 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  
Kabel- og rørtrekkingsverksted; kaldforming 300  500 25 0,60 80 75 75 30  
Platebearbeiding: tykkelse > 5 mm  200 300 25 0,60 80 50 50 30  
Platebearbeiding: tykkelse < 5 mm  300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Verktøymaking; produksjon av skutteutstyr 750 1000 19 0,70 80 150 150 75  
Montering:
- grov
- middels
- fin
- presisjonsmontasje

200
300
500
750
300
500
750
1000

25
25
22
19

0,60
0,60
0,60
0,70 

60
80
80
80
50
75
150
150
50
75
150
150
30
30
75
100
 
Galvanisering 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Overflatebehandling og maling 750 1000 25 0,70 80 150 150 100  
Verktøy-, mal- og jiggframstilling, presisjonsmekanikk,
mikromekanikk
 1000 1500 19 0,70 80 150 150 100  

 

Industriell virksomhet og håndverk – Elektrisk- og elektronikkindustri

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Produksjon av kabler, tråd og ledninger 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Vikling:
- store spoler
- middels store spoler
- små spoler

300
500
750 

500
750
1000

25
22
19 
 
0,60
0,60
0,70
 
80
80
80

100
150
150

100
150
150

50
75
100
 
Impregnering av spoler 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Galvanisering 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Monteringsarbeid:
- grovt; f.eks. store trafoer
- middels; f.eks. sentralbord
- fint; f.eks. data og telefoniutstyr
- presisjonsarbeid; f.eks. måleutstyr

300
500
750
1000

500
750
1000
1500

25 
22
19
16

0,60
0,60
0,70
0,70 

80
80
80
80

100
150
150
150

100
150
150
150

50
100
100
100
 
Elektroniske verksteder,
testing og justering
1500  2000  16 0,70 80 150 150 100  

 

Industrielle aktiviteter og håndverk - Kjøretøy konstruksjon og reparasjon

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Presseverksted - store deler 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Pressverksted - inspeksjon 500 750 22 0,60 80 150 50 30  
Karosseri- og montasjearbeid - automatisk linje 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Karosseri- og montasjearbeid - manuell sveising 500 750 22 0,60 80 150 50 30  
Maling: sprøytemaling,
polering
750 1000 22 0,70 80 150 150 30  
Maling, inspeksjon, touchup og polering 1000 1500 19 0,70 90 150 150 30 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Produksjon av møbeltrekk (manuell) 1000 1500 19 0,70 80 150 50 30  
Detaljer:
- Montering av underdeler (dører, dashbord, møbeltrekk)
- Montering under chassis
- Motor og mekanisk montering
- Sluttmonteringsbånd
750 1000 22 0,70 80 150 50 30  
Detaljer:
- Arbeid med elektronikk
750 1000 22 0,60 90 150 50 30 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K for gjenkjenning av farger
Sluttinspeksjon  1000 1500 19 0,70 90 150 150 30  
Generell kjøretøyservice, -reparasjon og -testing  500  750 22 0,60 80 100 50 30 Vurder lokal belysning.

 

Industrielle aktiviteter og håndverk - Trearbeid og -behandling

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Automatisk behandling, tørking, framstilling av
finèr
50 - 28 0,40 40 - - -  
Dampbad 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Saghus 300 500 25 0,60 60 100 100 50 Unngå stroboskopeffekter
Møbelsnekring,
liming, montasje
300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Polering, maling, skjøting 750 1000 22 0,70 80 150 150 100  
Arbeid med bearbeidings-maskiner: dreiing, treskjæring, dekorering, høvling, tapping, kutting, saging, sinking 500 750 19 0,60 80 150 150 75 Unngå stroboskopeffekter
Utvelgelse av finér 750 1000 22 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Innleggsarbeid 750 1000 22 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Kvalitetskontroll, inspeksjon 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

 

Trafikksoner inne i bygninger

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Vrimleområder og korridorer 100 150 28 0,40 40 50 50 30 - Belysning på gulvnivå.
- Ra og UGR lik tilgrensende områder.
- 150 lx hvis det er kjøretøy tilstede.
Belysningen av inn- og utganger skal sørge for tilfredsstillende overgang mellom belysning ute og inne, dag og natt.
- Blendingen skal begrenses for så vel sjåfører som fotgjengere.
Trapper, rulletrapper og -fortau 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Belysningsstyrke på gulvnivå.
Krever forbedret kontrast på forkanten av trinnene
Heiser 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Lysnivå foran heisen bør minst være Em = 200 lx.
Lasteramper 150 200 25 0,40 40 50 50 -  

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...