Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støvete omgivelser og skadelige gasser kan være en utfordring for belysningsinstallasjonen.

Kjemiske prosesser er ofte helautomatiserte og krever konstant overvåkning. Riktig vertikal belysning er derfor nødvendig for monitoreringen. Der det finnes skjermer må man påse at det ikke oppstår uønsket blending og refleksjoner. Kravene til belysning kan variere avhengig av hvem som er til stede. Fjernkontrollerte anlegg krever mindre lys enn permanent bemannede arbeidsplasser.

I tillegg til å gi tilstrekkelig med lys, må armaturer for kjemiske fabrikker tilby langsiktig beskyttelse mot støv, fuktighet, kjemikalier, mekaniske påkjenninger og ekstreme omgivelsestemperaturer. Holdbare LED- og driverkomponenter bør velges slik at levetiden til installasjonen ikke reduseres på grunn av skadelig damp eller andre faktorer. Noen anlegg behandler eksplosive stoffer, noe som krever eksplosjonssikre armaturer.

industry_chemical facilities_2.jpg

Lineære armaturer er egnet til takhøyder opptil 15 meter. Over 6 m er "high-bay"-armaturer med smal- eller mediumstrålende reflektorer et alternativ. Hvis den generelle belysningen ikke er tilstrekkelig til å utføre oppgavene som kreves, kan dimbare skrivebordslamper gi ekstra lys.

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Industriell virksomhet og håndverk - Kjemisk-, plast- og gummi-industri

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Fjernstyrte prosessinstallasjoner 50 - - 0,40 20 - - - Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
Prosessinstallasjoner med begrensede manuelle inngrep 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Konstant bemannede arbeidsstasjoner i prosessinstallasjoner 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Rom for presisjonsmålinger og laboratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 75  
Farmasøytisk produksjon 500 750 22 0,60 80 150 150 75  
Dekkproduksjon 500 750 22 0,60 80 150 150 75  
Fargeinspeksjon 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Kutting, sluttbehandling, inspeksjon  750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...