Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike farer, og elektriske armaturer er en viktig del av risikostyringen. Bruk av eksplosjonssikre armaturer (Ex) er obligatorisk på slike steder, og klassifiseringen er basert på soner i henhold til farepotensialet.

Fareområder er eksplosive atmosfærer forårsaket av gasser, damper og antennelig støv eller fibre. De forekommer vanligvis i installasjoner som olje- og gassrigger, raffinerier, kjemiske produksjonsanlegg, lagringsanlegg for brennbare væsker, drivstofftransport, bensinstasjoner, malingsproduksjon, papirproduksjon osv.


I fareområder er det viktig at belysningsproduktet er utviklet for bruk på dette området, og at drift og vedlikehold skjer i henhold til kravene. Armaturhuset er ofte laget av sink-anodisert eller rustfritt stål, har ekstra batterier for nødlys og ekstra lang levetid.

 

Ex-klassifisering av farlige områder

ATEX -utstyrsdirektivet 2014/34/EU for utstyr og beskyttelsessystemer er beregnet på bruk i potensielt eksplosive atmosfærer. ATEX og IEC Ex definerer atmosfæregrupper avhengig av type og tilstedeværelse av gasser og støv. Arbeidsgiver må klassifisere i soner områder hvor eksplosiv atmosfære kan oppstå.


Farlige områder er klassifisert i soner (0, 1 og 2 for gass, damp og væsketåke og 20, 21 og 22 for støv). Disse farlige sonene må beskyttes mot antennelseskilder. Eksplosjonssikre beslag beregnet for bruk i Ex-klassifiserte områder må oppfylle kravene i direktivet. Sone 0 og 20 krever kategori 1-merket utstyr, sone 1 og 21 krever minst kategori 2-merket utstyr, og sone 2 og 22 krever minst kategori 3-merket utstyr. Sone 0 og 20 er sonene med størst risiko for eksplosiv atmosfære.

industry_hazardous areas_2.jpg

Avhengig av deres minste tenningsenergi, er gasser klassifisert i maksimal overflatetemperatur klasser fra T1 = 450 °C til T6 = 85 °C.

Glamox har lang erfaring fra de mest ekstreme Ex-områdene i Nordsjøen. Vi produserer armaturer egnet for sone 1/21 og sone 2/22 (Ex-n) og for maksimal overflatetemperatur klasser T4 (135 °C) til T5 (100 °C).

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...