Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet som er viktig for å finne mat; Det påvirker døgnrytmen; Og til slutt, lys regulerer utslipp av flere hormoner som er avgjørende for stoffskiftet og reproduksjonen. Belysningsløsningen bør også ta hensyn til bondens behov for synsinntrykk.

Temperatur og lys viktige miljøfaktorer som påvirker dyrefysiologien. Lyseksponering regulerer nivået av melatonin, og en 8-timers dag er anbefalt av en rekke ulike offentlige forskrifter for dyrevelferd. Nattbelysning bør brukes med forsiktighet, selv små avvik i intensiteten og varigheten av allmennbelysningen på et gitt tidspunkt på dagen kan endre eller forstyrre ulike kronobiologiske rytmer.


Melkekuer som eksponeres for lys i lengre perioder kombinert med nattlys, formerer seg raskere og produserer mer melk. Valget av lyskilde spiller en viktig rolle også for fjærkreprodusenter. Kyllinger som vokser opp under fullspektrums lys kan leve lenger, legge flere egg, og er mindre aggressive enn kyllinger oppvokst under fluoriserende lys. Eggene kan også bli større og ha et sterkere skall.

Et annet aspekt å ta hensyn til er den kjemiske motstanden til armaturer for landbrukssektoren. Armaturer for bruk i oppdrettsnæringen kan bli utsatt for ammoniakkgass og andre tøffe forhold, så det er viktig å velge produkter med riktig kjemisk motstand, samt høye IP- og IK-klassifiseringer for å sikre holdbarhet og pålitelig ytelse.

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Industriell virksomhet og håndverk – Landbruk

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Lasting og behandling av varer, håndteringsutstyr og maskineri 200 300 25 0,40 80 50 50 -  
Bygninger for husdyr 50 75 - 0,40 40 - - -  
Sykebinge; kalvebås 200 - 25 0,60 80 50 50 -  
Fôrtilberedning; melkeprodukter;
vask av utstyr
200 - 25 0,60 80 50 50 -  

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...