Belysningsløsninger for utdanningsinstitusjoner

En menneskeorientert belysningsløsning kan brukes til å stimulere døgnrytmen til elever og lærere, i tillegg til å skjerpe konsentrasjonen ved prøver og andre krevende oppgaver.

Lyset formidler visuelle stimuli til synssansen vår og lar oss se alt i miljøet rundt oss. 80 % av informasjonen hjernen vår mottar kommer fra synet vårt. Vår evne til å tilegne oss og videreformidle informasjon til kommende generasjoner er avgjørende for all menneskelig utvikling. Gode lysforhold øker vår læringsevne. Dette er noen få grunner til at kunstig lys i skolen er så viktig.

Studenter i alle aldre trenger riktig lys for å holde fokus mens de tilegner seg kunnskap, og belysningen på skolene bør tilpasses deres visuelle evner og den anvendte læringsmetoden. Harmoniske kontraster bør prioriteres, mens skarpe variasjoner mellom lyse og mørke områder bør unngås. God lysmodellering bidrar til å øke barns ordforråd, lys- og skyggekontraster gir økt sansestimulering.

LED-belysning for skoler kan være verdifulle, siden belysningen ofte den største forbrukeren av energi. Nøye valg av energieffektive lyskilder, optikk og sensorer kan bidra til lavere energikostnader og belysningsanlegg med lang levetid.

 

Finn produkter

 

Løsningsguide

Loading image...

Korridorer og vrimlearealer

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon...

Loading image...

Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra...

Loading image...

Barnehager og lekerom

Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer...

Loading image...

Idrettshaller

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En...

Loading image...

Skolekjøkken

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. F...

Loading image...

Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør vær...

Loading image...

Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal...

Loading image...

Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til god...

Loading image...

Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er...

Loading image...

Se skolen din i et annet lys

 

Human Centric Lighting kan brukes til å stimulere døgnrytmen til elever og lærere, i tillegg til å skjerpe konsentrasjonen ved prøver og andre krevende oppgaver.

 

Les mer

Les mer

Forsknigsstudie:

Det fysiske miljøets innvirkning på elevenes læringsfremgang

Les mer
Loading image...

Lysstyring i skolen

 

Reduser energiforbruket, vedlikeholdskostnadene og forleng installasjonens levetid.

 

Les mer

Prosjekter levert