Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når det gjelder å oppdage feil og uregelmessigheter på produktoverflater. Vellykkede kvalitetsinspeksjoner er avhengige av god tilleggsbelysning.

Den generelle belysningen i en fabrikk er ofte for dårlig til å kunne vurdere kvaliteten på de produserte varene. Dessuten kan strukturen på bygget gjøre at det oppstår skygger på inspeksjonsstedet. Lyssettingen må derfor skreddersys etter produktene som skal inspiseres: overflatestruktur, farge, refleksjoner, størrelse og tiden det tar å inspisere dem.

To belysningskonsepter har vist seg som spesielt gode: Et diffust, jevnt og skyggefritt lys som muliggjør inspeksjon av matte, blanke eller gjennomsiktige gjenstander, eller et retningsbestemt lys fra én eller flere vinkler som modellerer skygger som igjen gjør det enklere å oppdage riper eller sprekker i overflatene. Til den første løsningen kan man bruke nedhengte eller utenpåliggende armaturer i en viss avstand fra arbeidsområdet for å sikre jevnt lys belysning. For den andre løsningen kan man anvende armbaserte skrivebordslamper eller armaturer som er nærmere inspeksjonsområdet. Armaturer med høyere fargegjengivelse kan være påkrevet for inspeksjon av farger.

industry_quality control_2.jpg

For inspeksjon av små gjenstander, som f.eks. kretskortkomponenter, er en lupelampe det beste alternativet. Armbaserte lupelamper med firkantede linser kan belyse fra begge sider av gjenstanden som inspiseres, og dermed fremkalle et modellerende lys som, synliggjør komponentene og gjør det enklere å oppdage feil. I elektronikkbransjen forhindrer ESD-armaturer elektrostatisk utladning som kan skade varene.

 

Belysningskrav i EN 12464-1

For kjemisk industri og tekstilproduksjon og prosessering

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Fargeinspeksjon 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Kutting, sluttbehandling, inspeksjon  750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

 


For næringsmiddelindustrien

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Laboratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 100  

 


For elektro- og elektronikkindustrien

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Elektroniske verksteder,
testing og justering
1 500 2000 16 0,70 80 150 150 100  

 


For bearbeiding og bearbeiding av metall

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Kutting, sluttbehandling, inspeksjon 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

 


For trebearbeiding og bearbeiding

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Kvalitetskontroll, inspeksjon 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

 


For konstruksjon og reparasjon av kjøretøyer

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Sluttkontroll 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 30  

 


For valser, jern- og stålverk

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Test, måling og
inspeksjon
500 750 22 0,60 80 150 150 100  

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...