Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket lysutbytte og andre funksjoner som er forventet av en moderne lysarmatur.

Det stilles stadig større krav til produktkvalitet, og for renrom er høyeste prioritet å beskytte produktene mot smitte. Renslighet og hygiene sikres best med armaturer som er lukkede, har lavt vedlikeholdsbehov og er enkle å rengjøre med en høy IP-klassifisering.

Renromsektoren omfatter kjemisk industri, halvlederindustri, biokjemisk industri, mikroelektronikk og metallprosessindustri. Dessuten brukes renrom i næringsmiddelindustrien, og industrikjøkken er ofte utstyrt med renromarmaturer.

industry_cleanrooms_3.jpg

Kravene til renromarmaturer er dokumentert i diverse standarder og retningslinjer. To viktige kriterier er partikkelemisjon og mikrobe smitte. Armaturene bør ha så få overflater som mulig, og disse bør være så rene som mulig. Designelementer som kanter, slisser og skjøter forhindrer at luftstrømmen kan fjerne uønskede partikler på en effektiv måte. Armaturene bør dessuten takle aggressive rensemidler uten at overflatene skrapes opp over tid.

Glamox renrom belysning er sertifisert av Fraunhofer-instituttet med en renhetsklassifisering i henhold til IPA og EN ISO 14644-1-standardene. Ulike optikk og reflektorer gir større fleksibilitet og effektivitet for forskjellige renrommiljøer. Et gjennomtenkt design skaper optimale og sikre arbeidsforhold for personalet til enhver tid.

industry_cleanrooms_2.jpg

EN table

Det er ingen krav for renrom generelt. Imidlertid er kravene til de visuelle oppgavene i renrom for kjemisk og næringsmiddelindustri og andre næringer oppført under den respektive applikasjonen.

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...