Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt fraværende. Trange ganger gjør at det kreves helt spesiell belysning. Trygg og rask navigering er avgjørende både for å sikre vareflyten og for å unngå ulykker. Aktivitetsnivået i lagerhaller kan variere fra hyppig persontrafikk og gaffeltrucker, til fullstendig stillstand. For å spare plass bygges reolene i høyden, og det er høye krav til effektivitet.

Lysstyringssystemer med sensorer kan redusere tid og energiforbruk i lagre betydelig. Bevegelsessensorer kobler til lyset når mennesker eller truck/lastebiler er tilstede. Ved å dele hallen inn i soner gjør det mulig å slå av eller redusere belysningsnivået i deler av bygningen.

Overgangsområder der kjøretøy beveger seg inn og ut av bygningen, er steder som er utsatt for ulykkesrisiko. Her trengs det høyere lysnivåer for å jevne ut de ulike lysforholdene. Det behøves derfor en nøye gjennomtenkt belysningsplan for å balansere de ulike belysningsnivåene i overgangsområdene mellom det opplyste bygget og mørket utenfor – eller motsatt: mellom dagslyset utenfor og mørket inne i bygningen.

industry_warehouse_2.jpg

Ved høye reoler vil høy vertikal belysning forenkle lesing av etiketter på lagervarer og hyller. Lineære armaturer med smalstrålende reflektorer er velegnet for høyder opptil 15 meter. I haller som er høyere enn 6 meter kan spesielle "high-bay"-armaturer være et alternativ. Slike smalstrålende armaturer kan gi lys både mellom og på reolsystemene. For lavere takhøyder og større bredde på korridorene, er bredstrålende eller asymmetriske armaturer godt egnet.

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Generelle områder inne i bygninger – Reolsystem

 

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Losse / lasteområde 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Pakke / gruppering område 300  500 25 0,50 80  100  100  30  
Konfigurasjon og re-håndtering 750  1000 22 0,60 80  150  150  30  
Åpent varelager 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Reoler - gulv  150  200  25  0,50  80  -  -  30 Belysningsstyrke på gulvnivå.
UGRL bare i synsretningen mot armatur.
Reoler - hyllefront  75  100  -  0,40  80  -  -  - På midtgangen hyllefront. Bånd på 1,0 m kan ekskluderes fra omkrets.
Sentral logistikkkorridor (tung trafikk)  300  500  25  0,60  80  100  100  30  
Automatiserte soner (ubemannet)  75  100  25  0,40  80  -  -  -  

 

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...