Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte brukes det skarpe redskaper og prosesseringsmaskiner, dette krever god driftsbelysning. I dag er næringsmiddelproduksjon ofte automatisert med maskiner som krever mindre tilsyn. Men fortsatt trengs belysning for overvåkning via dataskjermer og kontrollpaneler. Kravene til belysningen varierer dessuten etter hvilken oppgave som utføres. Inspeksjon av ferdige varer, kutting og sortering krever høyere belysningsnivåer enn for eksempel vasking, koking og tapping.

I omgangen med næringsmidler er god fargegjengivelse viktig. Ikke bare for produkter hvor fargen er viktig, men også for å kunne evaluere ferskheten under prosesseringen. Nedhengt arbeidsplassbelysning med lyskilder som har høy Ra-verdi er en god løsning.

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Industriell virksomhet og håndverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Arbeidsplasser og -soner i:

-bryggerier:
malttilsetting, vasking, fylling av tønner, rensing, siling, skrelling.
- preservasjons- og sjokoladeindustri: koking
- sukkerfabrikker
- tobakksindustri: tørking og gjæring av råtobakk, gjærekjeller
Sortering og vask av produkter, kverning, blanding og pakking
Arbeidsplasser og kritiske soner i slakterier, slakterforretninger, meierier, møller og sukkerfiltrering i sukkerraffinerier
200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Sortering og vask av produkter, kverning, blanding og pakking 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Arbeidsplasser og kritiske soner i slakterier, slakterforretninger, meierier, møller og sukkerfiltrering i sukkerraffinerier 500 750 25 0,60 80 150 150 75  
Kutting og sortering av frukt og grønnsaker 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Framstilling av delikatessevarer, kjøkkenarbeid, framstilling av sigarer og sigaretter 500  750 22 0,60 80 150 150 75  
Inspeksjon av glass og flasker, produktkontroll, finstilling, sortering og dekorering 500 750 22 0,60 80 150 150 100  
Laboratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Fargeinspeksjon  1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...