Loading image...

Investeringskalkulator

Vår investeringskalkulator regner ut tilbakebetalingstiden på en investering i en LED-lysinstallasjon, eller en LED-lysinstallasjon med lysstyring sammenlignet med en eksisterende installasjon med konvensjonelle lyskilder.

Tilbakebetalingstiden blir regnet ut ved å dele differansen i årlige driftskostnader med differansen i investeringer. 

Alle obligatoriske felter i kalkulatoren har allerede blitt fylt ut med talleksempler. Å fylle ut felter som er tomme vil gjøre utregningen mer nøyaktig, men kalkulatoren vil fungere fint uten å fylle ut disse feltene. 

#MoreWithLess

Fokus på energisparing

Energipriser og energiforbruk er i fokus for alle akkurat nå, og ny lovgivning tvinger frem overgangen fra tradisjonelle lyskilder til LED. Heldigvis tilbyr moderne teknologi innovative løsninger, som for eksempel overvåking og lysstyringssystemer, og vi kan bidra med en løsning som er gunstig for både miljøet og strømregningen. I prosjekter vi har gjennomført ser vi energibesparelser på opptil 90 % og nedbetalingstider ned til 1-3 år.

 

Kontakt oss for en gratis befaring