Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bildet i ferd med å endre seg, og innendørs parkeringsanlegg blir stadig oppgradert. Arkitekter, eiere og designere begynner å innse at penere og moderne parkeringshus med god belysning vil gi brukerne en bedre følelse av sikkerhet, tiltrekke flere kunder og være mer miljøvennlige.

Mange faktorer påvirker de visuelle forholdene i et parkeringshus, blant annet horisontal belysning, lyskilder og blending. For å forbedre parkeringsområdet, er det viktig å ta hensyn til sikkerheten både for biler og fotgjengere, og det både inne i og utenfor parkeringsområdet. Når det gjelder belysningen, bør man unngå mørke skygger.

Med oppgradering til energigunstige og høyeffektive LED-armaturer, kan man unngå høye driftsutgifter og samtidig få fremragende belysning som bedrer sikkerheten. Parkeringsanlegg har også lange perioder mellom vedlikehold og oppussing, og LED-løsninger er derfor spesielt velegnet. LED-armaturer reduserer vedlikeholdet til et minimum. Lengre levetid på lyskilden sikrer topp ytelse og gir bedre lyskvalitet - armaturer med høy IP-klasse gjør i tillegg rengjøringen enklere.

Belysningsinstallasjoner med sensorer og dimming er praktiske alternativer for å spare energi. De forlenger også levetiden på komponentene. Det anbefales å dele inn parkeringsområdet i forskjellige soner. Ved hjelp av sensorer kan du dimme ned eller slå av armaturer i visse områder. Men dette må gjøres med varsomhet: Ingen ønsker å komme inn i en mørk parkeringskjeller, selv om lyset tennes så snart man har kommet inn.

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Inn-/utkjøringsramper
(i dagslys)
300 500 25 0,40 40 75 75 50 1. Nivået på belysningsstyrke må strekkes 5 meter inn på parkeringsgulvet
2. Belysningsstyrke på gulvnivå.
Inn-/utkjøringsramper (om natten) 75 100 25 0,40 40 50 50 30 1. Belysningsstyrke på gulvnivå.
Kjørebane, innvendige ramper og gangveier 75 100 25 0,40 40 50 50 30 1. Belysningsstyrke på gulvnivå.
2. Høy vertikal belysningsstyrke øker gjenkjennelsen av folks ansikter og gir trygghetsfølelse.
Parkeringsplasser – ikke åpent for publikum 75 100 - 0,25 40 50 30 15 1. Belysningsstyrke på gulvnivå.
2. Høy vertikal belysningsstyrke øker gjenkjennelsen av folks ansikter og gir trygghetsfølelse
Parkeringsplasser – åpent for publikum med et stort antall brukere f.eks. kjøpesentre, arenaer 150 200 - 0,25 40 50 50 15 1. Belysningsstyrke på gulvnivå.
2. Høy vertikal belysningsstyrke øker gjenkjennelsen av folks ansikter og gir trygghetsfølelse
Billettautomat, -kontor 300 500 19 0,60 80 75 75 50 1. Unngå refleksjoner i vinduer
2. Forebygg blending utenfra.

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...