Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte nattskift mens de overvåker driften i anlegget. Det gjelder å finne den rette balansen mellom aktiverende belysning som styrker våkenheten og ikke-aktiverende lys som hjelper med å tilpasse døgnrytmen. Dessuten trengs det tilstrekkelige lysnivåer til å lese dokumenter og følge med på betjeningspanelene.

Forskning på kontrollromutstyr viser at de fleste ulykker skjer i løpet av natten, og særlig i de siste timene av nattskiftet. Belysningen i kontrollrommet spiller en avgjørende rolle for synligheten av de viktige delene på betjeningspanelene. Her spiller både korrekte lysnivåer og timing inn.


Kontrollbelysningen er viktig for operatørenes døgnrytme. Avhengig av skiftsyklusen kan “tuneable white”-armaturer hjelpe operatøren med å tilpasse sin indre klokke til en nattskiftssyklus, eller forhindre at man kommer inn i en nattsyklus selv om man jobber om natten. Begge scenarier krever omhyggelig kontroll med intensiteten og varigheten av det justerbare lyset. Lyset har også korttidseffekter på oppmerksomheten. Ved å forsterke lysintensitetsnivået og fargetemperaturen i korte perioder om gangen, gjerne mot slutten av nattskiftet, kan operatøren bli mer våken, slik at konsentrasjonssvikt og ulykker unngås.

industry_control rooms_2.jpg

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Generelle områder inne i bygninger – Kontrollrom

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Driftsrom, tavlerom 200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Postrom og sentralbord 500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Overvåkingsstasjon 300 500 19 0,60 80 100 100 75 1. Kontrollpaneler er ofte vertikale
2. Belysning bør være dimbar
3. DSE-arbeid

 

For kraftstasjoner

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Kontrollrom 500 1000 19 0,70 80 150 150 100 1. Kontrollpaneler er ofte vertikale
2. Belysning bør være dimbar
3. DSE-arbeid

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Temperaturen i kjølelagre kan ligge...

Loading image...

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende...

Loading image...

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg kan bli sett på som usikre etter mørkets frembrudd. Heldigvis er dette bilde...

Loading image...

Lager og logistikk

Lager er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt...

Loading image...

Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte...

Loading image...

Renrom

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket...

Loading image...

Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad ...

Loading image...

Kvalitetskontroll og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når...

Loading image...

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet...

Loading image...

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støve...

Loading image...

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike...