Testbeskrivningar

Syftet med simuleringarna som utförs i våra laboratorier är att testa våra produkter under så realistiska förhållanden som möjligt.

I våra miljötestcenter utsätts modeller av våra armaturer för verkligt hård hantering: De tappas från hög höjd i chocktester, skakas kraftigt av vibrationstestutrustning, sänks ner i vatten och damm, utsätts för korrosion i saltdimskammare och ångas i våra klimattestanläggningar. I vissa tester skjuter man på armaturer med en boll i 60 km/h!

Vi gör detta så att vi vet exakt vad våra produkter kan klara för att ge dem rätt nationella och internationella klassificeringar och certifieringar.

Loading image...

Stöttester

Mekaniska stötar har potential att skada en produkt. Därför finns det stöttålighetsskrav som baseras på ett antal...

Loading image...

Vibrationstest

Många armaturer behöver testas för tålighet mot vibrationer. Vi har utrustning att utföra prekvalificerade...

Loading image...

Slagtålighet

Inom mekaniken är ett slag en hög kraft eller stöt som appliceras under kort tid när två eller fler kroppar kolliderar.

Loading image...

Klimattester

Genom miljösimuleringar i klimattestkammare kan vi på ett kontrollerat sätt mäta hur temperatur och fuktighet påverka...

Loading image...

EMK-tester

EU-direktiv sätter upp krav på vilka normer som alla typer av utrustning måste uppfylla innan de lanseras på den...

Loading image...

Värmemätningar

Den värme som ljuskällor och andra komponenter skapar har stor inverkan på armaturens prestanda när det gäller t.ex....

Loading image...

Fotometri

Fotometri är vetenskapen om mätning av ljus i termer av hur det mänskliga ögat upplever ljusstyrkan.

Loading image...

Optisk spektrometri

Spektrometri är studien av föremål baserat på det färgspektrum de avger eller reflekterar.

Loading image...

IP-klassning (vatten)

I våra våtrum bedömer vi hur våra armaturer är skyddade mot vatteninträngning, med varierande grad av skydd, beroende...

Loading image...

IP-märkning (damm)

I våra dammkammare bedömer vi hur våra armaturer är skyddade mot fasta partiklar, med varierande grad av skydd,...

Loading image...

Komponenttester

Våra belysningsprodukter består av många olika komponenter som har tillverkats av många olika tillverkare över hela...

Loading image...

Simulering av ljusdata

Datorsimulering av ljusdata hjälper till att bestämma exakt form och placering av reflektorer och andra optiska...

Loading image...

Test med saltdimma

Test med saltdimma är en standardiserad testmetod som används för att kontrollera korrosionsskyddet på belagda prover...

Loading image...

Bolltest

Armaturer som är avsedda att använda i idrottsanläggningar och universalhallar ska vara slagtåliga.

Loading image...

Värmesimulering

Datorstödd värmesimulering är en viktig del av den kreativa processen för att skapa en ny produkt. Forskare, tekniker...

Loading image...

Mekaniska armtester

Alla våra mekaniska armar testas på våra fabriker eller på våra forsknings- och testanläggningar.

Loading image...

Produktionstester

Rutintester består av ett antal säkerhets- och funktionstester som utförs på 100 % av våra tillverkade produkter i vå...