Vibrationstest

Många armaturer behöver testas för tålighet mot vibrationer. Vi har utrustning att utföra prekvalificerade vibrationstester. I testet ingår tre olika varianter: Sinusoidal vibration, olika slagtest och slumptest.

Ett glidbord med oljefilm används för att testa de olika produkterna. Accelerationssensorer används för att undersöka hur testobjekten reagerar på vibrationers påverkan. Med hjälp av glidbordet kan accelerationsvärden upp till 15 G uppnås. Utan glidbordet kan man uppnå 50 G.

Vibrationstest med stroboskop

Då varje objekt måste testat i tre axlar (X,Y,Z) för att specifika resonansfrekvenser skall bestämmas. I varje specifik frekvens långtidstestas objekten och deras beteende studeras med ett stroboskop.

Med hjälp av ett stroboskop är det möjligt att observerar specifika resonansrörelser i testobjektet.