Optisk spektrometri

Spektrometri är studien av föremål baserat på det färgspektrum de avger eller reflekterar.

Det synliga spektrumet är den delen av det elektromagnetiska spektrumet som vårt öga kan se. På Glamox använder vi sofistikerad utrustning, t.ex. spektroradiometer, för att bestämma kvaliteten på ljuskällorna och armaturerna.

Med hjälp av denna utrustning kan vi göra exakta mätningar av det totala ljusflödet och det totala spektrala flödet. Standardkonfigurationerna är optimerade för att göra totala flödesmätningar av LED:er, lampor och armaturer.

Alla mätningar görs i enlighet med CIE:s (International Lighting Commission) rekommendationer och industristandarder.