Kvalitet och testning

Glamox Group är en ledande leverantör av belysningslösningar till den professionella byggbranschen i Europa. Det är med stolthet som vi erbjuder produkter av en enastående teknisk kvalitet som fungerar tillförlitligt även under krävande förhållanden.

Våra produkter och lösningar har utvecklats och testats av våra tekniker på våra egna forsknings- och testningsanläggningar och tillverkas och certifieras i enlighet med alla relevanta kvalitets- och miljöstandarder. De är baserade på den senaste teknologin och expertisen – och flera generationers erfarenhet.

 

Loading image...

Kvalitetspolicy

Våra affärsenheter uppmuntras stark att sträva efter ständig förbättring av sina processer och produkter för att...

Loading image...

Våra laboratorier

Som ett resultat av de höga kraven som ställs på produkternas kvalitet och hållbarhet driver Glamox Group moderna...

Loading image...

Testbeskrivningar

Syftet med simuleringarna som utförs i våra laboratorier är att testa våra produkter under så realistiska förhållande...

Loading image...

Produktcertifiering

Officiella godkännanden innebär en säkerhet för våra kunder och bevisar att våra belysningssystem är av första klass.