Produktionstester

Rutintester består av ett antal säkerhets- och funktionstester som utförs på 100 % av våra tillverkade produkter i våra tillverkningsanläggningar.

På fabrikerna är säkerhets- och funktionstester en vanlig del av kvalitetskontrollen som sker i monteringsenheterna. När armaturerna monteras testas var och en och märks innan den förpackas och etiketterna sätts på.

Funktionstester inkluderar styrning av rörliga delar, om sådana finns. Maskinskötarna ser till att produkterna ger rätt ljuseffekt och kontrollerar ojämnheter i den elektriska strömmen och kabelisoleringen. För detta syfte används kalibrerade testinstrument längs monteringslinjerna.

Instrumenten som används vid testerna i produktionen och testsimuleringsanläggningarna kalibreras regelbundet på våra laboratorier för att säkerställa noggrannhet.