Komponenttester

Våra belysningsprodukter består av många olika komponenter som har tillverkats av många olika tillverkare över hela världen. Omsorgsfullt val av komponenter och kvalitetskontroll av leverantörerna är en viktig del av vårt kvalitetssystem.

På våra laboratorier läggs en stor del av tiden på att testa alternativa komponenter. Detta kräver stora kunskaper om olika materials egenskaper. Komponenterna i våra produkter är elektriska och elektroniska, tillverkade av glas, metall eller polymera material, och mycket mera. Vi använder alltid komponenter av högsta kvalitet från de bästa tillverkarna. Detta kräver sträng policy när det gäller tester och val av leverantörer.

LED: Framtidens ljuskälla

Ett bra exempel på detta är vår policy för att testa och välja ut LED-ljuskällor. Lysdioder utvecklas snabbt och belysningsindustrin har nackdelen av att inte ha några internationella standarder.

På Glamox har vi som mål att tillverka LED-armaturer med enskilda lysdioder, LED-moduler och LED-drivenheter av bästa möjliga kvalitet. För detta syfte arbetar forskarna på våra testcenter hårt med att hålla sig ajour med de senaste utvecklingarna, hitta de komponenter som är effektivast och mest tillförlitliga över tiden när de används i någon av våra LED-armaturer.