Fotometri

Fotometri är vetenskapen om mätning av ljus i termer av hur det mänskliga ögat upplever ljusstyrkan.

Våra armaturer testas med hjälp av fotometrar med roterande speglar, som håller armaturen stationär vid ett tillräckligt avstånd från fotocellen så att armaturen kan ses som en punktkälla. Fotometrar med roterande spegel använder ett motordrivet system och en spegel som riktar ljuset som strålar ut från armaturen i alla riktningar mot den avlägsna fotocellen. Från fotometridata kan det fås fram ljustekniska data i enlighet med tillämpade standarder och applikationer.

Mätningarna utgör grunden för ljusberäkningsprogram, som kan användas för att beräkna och analysera hela rum med olika armaturer och ta fram exakta belysningsdesignplaner.

All fotometri utförs i enlighet med EN13032-1 och CIEs (International Lighting Commission) bestämmelser och riktlinjer.