IP-klassning (vatten)

I våra våtrum bedömer vi hur våra armaturer är skyddade mot vatteninträngning, med varierande grad av skydd, beroende på kraven för de olika typerna av belysningsprodukter.

I enlighet med IP-koden får produkterna en tvåsiffrig IP-märkning, t.ex. IP22, IP44 etc. Den första siffran anger produktens skydd mot inträngande fasta föremål, medan den andra siffran anger de åtta graderna av skydd mot inträngande vatten:

1. Droppande vatten: Droppande vatten (vertikalt fallande droppar) får inte ha någon skadlig effekt.
2. Droppande vatten med lutning upp till 15°: Vertikalt droppande vatten får inte ha någon skadlig effekt när höljet lutas med en vinkel på upp till 15° från normal position.
3. Sprutande vatten: Vatten som faller som en spraydimma med en vinkel på upp till 60° från vertikalläget får inte ha någon skadlig effekt.
4. Stänkande vatten: Vatten som stänker mot höljet från någon riktning får inte ha någon skadlig effekt.
5. Vattenstrålar: Vatten som sprutas från ett munstycke (6,3 mm) mot höljet från någon riktning får inte ha någon skadlig effekt.
6. Högtrycksvattenstrålar: Vattens om sprutar under högt tryck (12,5 mm munstycke) mot höljet från någon riktning får inte ha någon skadlig effekt.
7. Nedsänkning ner till 1 meter: Det ska inte vara möjligt för skadliga mängder vatten att tränga in när höljet sänks ner i vatten under definierade tryck- och tidsförhållanden (ner till en meters djup).
8. Nedsänkning djupare än 1 meter: Utrustningen är lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten under de förhållanden som anges av tillverkaren. Vanligtvis innebär det att utrustningen är hermetiskt tät. Dock kan det för vissa typer av utrustning innebära att vatten kan tränga in, men bara på ett sådant sätt att det inte medför några skadliga effekter.