Värmemätningar

Den värme som ljuskällor och andra komponenter skapar har stor inverkan på armaturens prestanda när det gäller t.ex. livslängd, färgkvalitet, ljusflöde och bibehållningsfaktor.

Därför är god termisk kontroll en mycket viktig aspekt vid armaturdesign. Våra ingenjörer lägger stor vikt vid de olika aspekterna för termisk kontroll.

Värmemätningar är av största vikt för att hitta kritiska komponenttemperaturer, för att uppnå längsta möjliga livslängd för produkten och för att bestämma maximal omgivningstemperatur (Ta-värde) för armaturen.