Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad. Ülejäänud visuaalsed tööülesanded muudavad vajalikuks intelligentse ja ergonoomilise valgustuslahenduse tööliste sooritusvõime ja rahulolu säilitamiseks.

Koosteruume on erineva suuruse, lae kõrguse ja erinevate tootmisvoogude, ümbritseva õhu temperatuuri ja varieeruva automatiseerituse astmega. Tootmisruumide valgustuslahendused peavad olema paindlikud rahuldamaks nii automatiseeritud tööprotsesside kui inimeste poolt tehtavate detailsete ülevaatustööde vajadusi. Paindlikkust suurendab erinevatele valgustustasemetele kohandatavate valgustustsoonide kasutamine, kuna tööprotsessid võivad kiiresti muutuda.

Töötajatel on tootmisruumides erinevad vajadused seoses valgustusega. Sobiv valgustus võib hõlmata hämardatavat töökohavalgustust ja vastavalt vajadusele kasutatavaid täiendavaid valgusteid. Valgustusnõuded varieeruvad keskmiselt madalast valgustustasemest koosteruumides ning keevitus- ja sepistusaladel kõrgemate tasemeteni, mida vajatakse täppistöötlusel ning järelevalve- ja kontrollialadel. Iga üksiku töökoha valgustus peaks paiknema selle kohal, pisut küljele nihutatult.

Lineaarsed ja sümmeetrilised leedidega tööstusvalgustuse tooted on eelistatud valikuks tootmis- ja koosteruumides. Ilmselgelt on seejuures eelistatud paindlikud süsteemid, mis on lihtsalt kohandatavad töötoimingute muutudes. Kõrge kaitseaste on hädavajalik tolmuses tootmiskeskkonnas. Kui lae kõrgus on üle 6 m, siis sobivad kasutamiseks spetsiaalselt kõrgetesse ruumidesse mõeldud leedvalgustid.

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464‐1

Tööstus- ja tööndustegevus. Metallitöötlus

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Vabasepistamine 200 300 25 0,60 80 50 50 30  
Vormsepistamine 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Keevitamine 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Jämedad ja keskmised masinatööd
(tolerantsid 0,1 mm ja enam)
300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Täppis-masinatööd (tolerantsid alla 0,1 mm) 500 750 19 0,70 80 150 150 75  
Märkimine; kontroll 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  
Traadi- ja torutõmbamine, külmvormimine 300  500 25 0,60 80 75 75 30  
Lehtmetalli masintöötlemine paksusel 5 mm
ja enam
200 300 25 0,60 80 50 50 30  
Lehtmetalli töötlemine paksusel alla 5 mm 300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Töö- ja lõikeriistade valmistamine 750 1000 19 0,70 80 150 150 75  
Koostetööd:
- jämedad
- keskmine täpsus
- täpsed
- väga täpsed

200
300
500
750
300
500
750
1000

25
25
22
19

0,60
0,60
0,60
0,70 

60
80
80
80
50
75
150
150
50
75
150
150
30
30
75
100
 
Galvaanikatööd 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Pinnatöötlus, lakkimine ja värvimine 750 1000 25 0,70 80 150 150 100  
Täppistööriistade, kaliibrite ja rakiste
valmistamine, peen- ja mikromehaanikatööd
 1000 1500 19 0,70 80 150 150 100  

 

Tööstus- ja tööndustegevus. Elektri- ja elektroonikatööstus

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Kaablite ja juhtmete valmistamine 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Mähkimine:
- suured poolid
- keskmise suurusega poolid
- väikesed poolid

300
500
750 

500
750
1000

25
22
19 
 
0,60
0,60
0,70
 
80
80
80

100
150
150

100
150
150

50
75
100
 
Poolide immutamine 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Galvaaniline pinnakatmine 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Koostetööd:
- jämedad, nt suured trafod
- keskmise täpsusega, nt elektriaparaadikoosted
- täpsed, nt telefoni-, raadio- ja
infotehnikaseadmed (arvutid)
- väga täpsed, nt mõõteriistad,
trükkplaadikoosted

300
500
750
1000

500
750
1000
1500

25 
22
19
16

0,60
0,60
0,70
0,70 

80
80
80
80

100
150
150
150

100
150
150
150

50
100
100
100
 
Elektroonikatööd, katsetustööd,
häälestamine
1500  2000  16 0,70 80 150 150 100  

 

Tööstus- ja tööndustegevus. Autotööstus ja autoremonditöökojad

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Stantsimine - suured detailid 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Stantsimine - visuaalne kontroll 500 750 22 0,60 80 150 50 30  
Kere- ja koostetööd -  keevituse automaatliin 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Kere- ja koostetööd -  käsikeevitus 500 750 22 0,60 80 150 50 30  
Värvimine, pritskabiinid, lihvimiskabiinid 750 1000 22 0,70 80 150 150 30  
Värviviimistlus ja -kontroll 1000 1500 19 0,70 90 150 150 30 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Käsi- ja polstritööd  1000 1500 19 0,70 80 150 50 30  
Koostetööd:
- Keredetailide kokkupanek (uksed, armatuurlauad, polster)
- veermiku kokkupanek
- mootori ja mehhaaniline kokkupanek
- lõpliku kooste liin
750 1000 22 0,70 80 150 50 30  
Koostetööd - elektroonikatööd 750 1000 22 0,60 90 150 50 30 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K värvituvastuseks
Lõppkontroll 1000 1500 19 0,70 90 150 150 30  
Sõidukite üldteenindus, remont ja
katsetamine
500  750 22 0,60 80 100 50 30 Kaaluda kohtvalgustuse
kasutamist.

 

Tööstus- ja tööndustegevus. Puidutöötlus

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Automaattöötlus, nt kuivatamine ja
vineerivalmistamine
50 - 28 0,40 40 - - -  
Aurukambrid 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Saekaatrid 300 500 25 0,60 60 100 100 50 Tuleb vältida
stroboskoopnähtusi.
Höövelpingitööd, liimimine, kokkupanutööd 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Lihvimine, värviimine, mudelsepatööd 750 1000 22 0,70 80 150 150 100  
Töö puidutöötlusmasinatel, nt treimine,
soonimine, rihtimine, tappimine, lõikamine,
saagimine, freesimine jms
500 750 19 0,60 80 150 150 75 Tuleb vältida
stroboskoopnähtusi.
Spooni valik 750 1000 22 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Marketrii- ja inkrustatsioonitööd 750 1000 22 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Kvaliteedikontroll, ülevaatus 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

 

Hoonesisesed liiklusalad

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Liiklusalad ja koridorid 100 150 28 0,40 40 50 50 30 • Valgustustihedus põrandal
• Ra ja UGR nagu
naaberpiirkondades
• 150 lx, kui liiklusalasid
kasutavad ka sõidukid
• Välja- ja sissepääsudel tuleb
luua üleminekuala, et vältida
valgustustiheduse järsku
muutumist sisenemisel ja
väljumisel päeval ja öösel
• Hoolikalt tuleb vältida
juhtidele ja jalakäijatele
toimivat räigust .
Trepid, eskalaatorid, liikuvkõnniteed 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Valgustustihedus põrandal.
Nõuab suuremat kontrasti astmete esiservas.
Liftid 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Valgustustihedus lifti ees peab
olema vähemalt Ēm = 200 lx.
Laadimisplatvormid ja -alad 150 200 25 0,40 40 50 50 -  

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...