Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes töötavatele ja käitise seadmestikku valvavatele operaatoritele tuleb kasuks hoolikas tasakaal valvsuse tõstmiseks valguse aktiveerimise ja valguse mitteaktiveerimise vahel, aitamaks reguleerida nende ööpäevast rütmi. Seda lisaks piisavale valgusräiguse kontrollile ning tõhusaks dokumentide lugemiseks ja juhtimispaneelide mõistmiseks sobivale valgustatuse tasemele.

Juhtimisruumide uuringud näitavad, et enamik tööõnnetusi ja avariisid juhtub öistes vahetustes ja eeskätt nende vahetuste viimastel tundidel. Juhtimisruumi valgustusel on seetõttu oluline roll paneelide kõige tähtsamate osade valgustamisel, et vältida nii infoga ülekoormamist kui tagada samas sobiv valgustatus siis, kui seda on vaja.

Juhtimisruumide valgustusel on oluline roll operaatorite ööpäevase rütmi reguleerimisel. Töövahetuste tsüklist olenevalt võib reguleeritav valge valgus või inimkeskne valgustus aidata kohandada operaatori sisemist kella, nii et see vastab tema öövahetuste graafikule, või aidata vältida koguni öösel töötades teisele tsüklile ümber lülitumist. Mõlemad stsenaariumid eeldavad hoolikat kontrolli reguleeritava valge valguse intensiivsuse ja kestuse üle. Valgusel on ka lühiajaline tähelepanu koondav ja keskenduda aitav toime. Valguse intensiivsuse ja värvitemperatuuri lühiajaline võimendamine – tihti just öövahetuse lõpus – võib aidata parandada juhtimisruumi operaatorite erksust, hoides nii ära tähelepanu hajumise ja õnnetuste põhjustamise.

industry_control rooms_2.jpg

 

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464-1

Hoonesisesed üldpiirkonnad. Juhtimisruumid

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
  200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Sideseadme- ja postiruumid, telefoni -kodukeskjaamad 500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Järelevalveruum 300 500 19 0,60 80 100 100 75 1. Juhtimispaneelid asuvad tihti vertikaalselt
2. Valgustus peaks olema hämardatav, vt 6.2.4
3. Kuvartöökohade asjus vt 5.9

 

Tööstus- ja tööndustegevus. Elektrijaamad

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Juhtimispuldiruumid 500 1000 19 0,70 80 150 150 100 1. Juhtimispaneelid asuvad tihti vertikaalselt
2. Valgustus peaks olema hämardatav, vt 6.2.4
3. Kuvartöökohade asjus vt 5.9

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...