Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu vähendamiseks järgida rangeid reegleid. Sel juhul on kohustuslik plahvatuskindlate (Ex) valgustite kasutamine, mille liigitus põhineb ATEXi direktiiviga vastavalt nende võimalikule ohtlikkusele defineeritud tsoonidel.

Ohtlikud alad on gaaside, aurude ja süttiva tolmu või kiudude tõttu plahvatusohtlikud keskkonnad. Neid leidub tavaliselt sellistes kohtades nagu nafta ja gaasi puurplatvormid, rafineerimistehased, kemikaalitehased, tuleohtlike vedelike ladustamise rajatised, kütuse transportimise vahendid, bensiinijaamad, värvi- ja paberitehased jne.

On tähtis, et valgustustooted oleks juba spetsiaalselt disainitud ja konstrueeritud tegelikel ohualadel kasutamiseks ja et nende talitlus ja hooldus vastaks asjakohastele nõuetele. Valgustite korpused valmistatakse sel juhul tihti roostevabast terasest või kaetakse alumiiniumi/tsingiga ning valgustitele lisatakse välised patareid nende eluea pikendamiseks ja hädavalgustuse tagamiseks.


Plahvatusohtlike alade liigitus

ATEXi direktiiv nr 2014/34/EL käsitleb plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme. ATEX ja IEC Ex defineerivad plahvatusohtlikud keskkonnad neis gaaside ja tolmu esinemise ja nende tüübi põhjal. Valduste omanikud peavad liigitama ohutsoonideks kõik need alad, kus võib plahvatusohtlikku keskkonda esineda.

Ohtlikud alad liigitatakse tsoonideks (0, 1 ja 2 gaaside, aurude ja udu puhul ning 20, 21 ja 22 tolmu esinemisel). Neid ohutsoone tuleb kaitsta süüteallikate eest. Plahvatusohtlikuks liigitatud tsoonides kasutamiseks mõeldud plahvatuskindlad valgustid peavad vastama ATEXi direktiivi nõuetele. Tsoonides 0 ja 20 tuleb kasutada seadmekategooria 1 märgistusega tooteid, tsoonides 1 ja 21 vähemalt seadmekategooria 2 märgistusega tooteid ning tsoonides 2 ja 22 vähemalt seadmekategooria 3 märgistusega tooteid. Tsoonides 0 ja 20 on kõige suurem plahvatusohtliku keskkonna esinemise oht.

industry_hazardous areas_2.jpg

Gaasid liigitatakse nende minimaalse süttimisenergia põhjal maksimaalse pinnatemperatuuri klassidesse alates T1 = 450 °C kuni T6 = 85 °C.

Glamoxil on suured kogemused kõige äärmuslikumate plahvatusohtlike tingimustega Põhjamerel. Me toodame valgusteid, mis sobivad kasutamiseks tsoonis 1/21 ja tsoonis 2/22 (Ex-n) ja maksimaalse pinnatemperatuuri klasside T4 (135 °C) kuni T5 (100 °C) puhul.

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...