Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend puuduste ja ebaühtluse märkamiseks toodete pindadel. Nõuetekohaselt teostatud kvaliteedikontrolli ülevaatused olenevad sobivast lisavalgustusest.

Tehastes ja laborites ei piisa tihti üldvalgustusest tootmisel või testimisel kaupade kvaliteedi hindamiseks. Valgustus peab olema seetõttu kohandatud spetsiaalselt sobivaks kontrollitavatele toodetele – nende pinnastruktuurile, värvile, peegeldustele ja suurusele – ja nende inspekteerimiseks kuluvale ajale.

Hajus, ühtlane ja varjuvaba valgus on ideaalne mattide, läikivate või läbipaistvate esemete inspekteerimiseks. Ühe või mitme nurga all langev suundvalgus tekitab aga modelleerivaid varje ja muudab lihtsamaks kriimustuste ja mõrade märkamise pinnastruktuuris. Esimese neist tagab rippvalgustite või pindpaigaldusega valgustite kasutamine teatud kaugusel töökohast suure ühtluse kindlustamiseks. Teine on saavutatav liigutatavatel kanduritel töövalgustite või inspekteerimiskohale lähemale paigaldatud valgustitega. Värvivõrdluseks võib olla vaja parema värviesitusega valgusteid.

industry_quality control_2.jpg

Tillukeste esemete nagu trükkplaatide kvaliteedikontrolli ülevaatuseks on parimad suurendavad valgustid. Liigutatavatel kanduritel täisnurksete läätsedega suurendusklaasid võimaldavad lülitada valgustust sisse uuritava eseme mõlemalt küljelt. Need heidavad modelleerivat valgust, mis tõstab komponente esile ja lihtsustab vigade kindlaks tegemist. Elektroonikatööstuses hoiavad ESD-valgustid ära kaupade kahjustumise elektrostaatilise lahenduse tulemusel.

 

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464-1

Keemiatööstus ja tekstiilitööstus

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Värvikontroll 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Juurdelõikamine, järeltöötlus,
kontrollitoimingud
750 750 19 0,70 80 150 150 100  

 


Toidutööstuses

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Laboratooriumid 500 750 19 0,60 80 150 150 100  

 


Elektri- ja elektroonikatööstuses

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Elektroonikatööd, katsetustööd,
häälestamine
1 500 2000 16 0,70 80 150 150 100  

 


Metallitööstuses

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Märkimine; kontroll 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

 


Puidutööstuses

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Kvaliteedikontroll, ülevaatus 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

 


Autotööstuses ja remonditöökodades

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Lõppkontroll 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 30  

 


Metallurgia- ja terasetööstuses

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Katsetamis-, mõõte- ja kontrollipaigad 500 750 22 0,60 80 150 150 100  

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...