Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võib ka sootuks puududa. Kitsad riiulivahed ja läbikäigud on kohad, kus sobiv hulk valgust on eriti oluline. Ohutu ja kiire navigeerimine on vajalik tagamaks kaubavoogude käitlemisel sobivat kiirust ja vältimaks samas tööõnnetusi. Aktiivsus võib ladudes suuresti varieeruda toimekatel töötundidel ja öisel ajal, kui laos ei pruugi olla peaaegu mitte kedagi. Kõrgemaid riiuleid ehitatakse ruumi kokkuhoiuks, ent kasvamas on ka nõuded tõhususele.

Valgustuse anduritega juhtimise süsteemid võivad vähendada ladudes arvestatavalt valgustite tööaega ja energiatarvet. Liikumisanduritega saab lülitada valgustust sisse ainult siis, kui laos ka tegelikult inimesi või veokeid viibib. Laohoone tsoonideks jagamine võimaldab valgustust vähendada või välja lülitada soovitud hoone osades.

Siseruumidest välisruumi üleminekuga sõidukite sisse- ja väljasõitudel kaasneb suur tööõnnetuste ja avariide oht. Seetõttu on seal vaja paremat valgustust, ent tähtis on vältida ka ülemääraseid erinevusi valgustatuses. Hädasti on vaja hoolikalt koostatud lao valgustusprojekti ühtlustamaks erinevaid valgustatuse tasemeid valgustatud aladelt pimedatele ülemineku tsoonides.

industry_warehouse_2.jpg

Kõrgetes laoruumides aitab kõrge vertikaalvalgustus lugeda silte ladustatavatel kaupadel ja riiulitel. Kitsa valguskiire peegeldiga lineaarseid valgusteid saab paigaldada kuni 15 m kõrgusele. 6 m kõrgematesse ruumidesse paigaldamisel on heaks alternatiiviks spetsiaalsed kõrgete ruumide jaoks mõeldud peegelvalgustid. Need kitsa valguskiirega valgustid heidavad valgust vahekäikudesse ja riiulisüsteemidele. Madalama lae ja laiemate vahekäikudega ladudesse sobivad kõige paremini laia või asümmeetrilise valguskiirega valgustid.

 

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464-1

Hoonesisesed üldpiirkonnad. RiiullaodTöö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Maha- ja pealelaadimisala 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Pakkimis- ja grupeerimisala 300  500 25 0,50 80  100  100  30  
Konfigureerimine ja ümbertöötlus 750  1000 22 0,60 80  150  150  30  
Lahtiste kaupade ladustamine 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Riiulladu - põrand  150  200  25  0,50  80  -  -  30 Valgustustihedus põrandal, UGRL ainult valgusti poole vaatamisel.
Riiulladu - riiuli esipind  75  100  -  0,40  80  -  -  - Riiuli vahekäigupoolne esipind. Riiuli servadest 1,0m laiust riba võib mitte arvestada (vt 5.4)
Keskne logistikakoridor (tihe liiklus)  300  500  25  0,60  80  100  100  30  
Automatiseeritud piirkonnad (inimliikluseta)  75  100  25  0,40  80  -  -  -  

 

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...