Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuurivahemik on 0 kuni 15 °C, külmutusruumides aga vahel koguni nii madal nagu -40 °C. Sellistes keskkondades kasutatavate valgustustoodete töötemperatuurid võivad varieeruda olenevalt nende paigutusest soojematesse ruumidesse viivate uste suhtes. Mõned andurid ei pruugi ka jahutus- ja külmutusruumides usaldusväärselt töötada. See tähendab, et tööstusvalgustuse tooted peavad töötingimuste poolest vastama tavalisest kõrgematele nõuetele.

Õnneks toimivad leedvalgustid külmruumides ideaalselt, tarbides seal vähem energiat ja pidades vastu pikema eluea jooksul ilma valgusallikate välja vahetamise vajaduseta, kuna nende valgustusvõime kahaneb aja jooksul vähem. Leedid toodavad seal ka vähem soojust ning madal ümbritseva õhu temperatuur pikendab arvestatavalt leedvalgusallikate ja kogu muu valgustite tööks vajaliku varustuse eluiga. Tänu leedidele ei ole külmruumides vaja enam valgustuse kvaliteedi osas mingeid mööndusi teha – seda on seal nüüd lihtne saavutada.

industry_cold storage_2.jpg

Standardsed valgustusnõuded on külmladudes madalad, ent parem valgustus lihtsustab siltide ja laodokumentide lugemist. Niisketesse ruumidesse paigaldatavad tööstusvalgustid peavad aga olema kõrge kaitseastmega ja hooldussõbralikud.

 

Valgustuse normid EVS-EN 12464-1

Hoonesisesed üldpiirkonnad. Hoiu- ja külmruumid

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Varude- ja hoiuruumid 100 150 25 0,40 80 50 50 30 Kestva töö korral 200 lx
Pakkimis- ja väljastamispiirkonnad 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Sahvrid 200 300 25 0,40 80 - - - Riiulitel tuleb tagada piisav vertikaalne  valgustustihedus

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...