Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastme ja vahel ka plahvatuskindla konstruktsiooniga.

Rasketööstuse valguspaigaldistes võib kujuneda tõeliseks väljakutseks ühtluse saavutamine, kuna suured seadmed ja masinad võivad valgust blokeerida. Valgustuse planeerimisel ja projekteerimisel tuleb seetõttu arvestada masinate heidetavate soovimatute varjudega. Hea vertikaalvalgustus muudab instrumentide lugemise lihtsamaks ning parandab ka navigeerimist ja liikumist treppidel ja kõrgete lagedega ruumides.

Kondenseerumisohuga kohtades tuleb kasutada sobiva kaitseastmega korrosioonikindlaid valgusteid. Tolm, suits ja aurud võivad nähtavust halvendada, mistõttu vajatakse paremat valgustatuse taset neis rasketööstuse rakendustes, kus on puhuti või pidevalt vaja teha manuaalseid toiminguid. Seda saab kuluefektiivselt saavutada energiatõhusate leedvalgustite kasutamisega, mis tagavad ka parema värviesituse ja töötavad tihti hästi koguni 60 °C töötemperatuuri juures.

Rasketööstuse käitiste pidevalt mehitatud töökohtadel nagu juhtimisruumides tehtav töö võib olla väga spetsiifiline. See muudab vajalikuks sobiva töövalgustuse, kasutades kas liigutatavatel kanduritel töövalgusteid või lineaarseid valgusteid töökohtade kohal.

Tööstus- ja tööndustegevus. Metallurgia ja terasetööstus

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Käsijuhtimiseta tootmispaigaldised 50 - - 0,40 20 - - - Ohutusvärvid peavad olema äratuntavad.
Vajaduse korral käsijuhtimist nõudvad
tootmispaigaldised
150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Pideva käsijuhtimisega tootmispaigaldised 200  300 25 0,60 80 50 50 30  
Valtstoorikuladu 50  - - 0,40 20 - - - Ohutusvärvid peavad olema äratuntavad.
Kõrgahjud 200 300 25 0,40 20 50 50 30 Ohutusvärvid peavad olema äratuntavad.
Valtspingid, hasplid, lõikeliinid 300 500 25 0,60 40 75 75 30  
Juhtimislavad, juhtimispuldid 300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Katsetamis-, mõõte- ja kontrollipaigad 500 750 22 0,60 80 150 150 100  
Käigutunnelid, põrandaalused konveierid,
keldrid jms
50 - - 0,40 20 - - - Ohutusvärvid peavad olema äratuntavad.

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...