Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil toitu otsida ja märgata, see määrab ära nende ööpäevase tsükli ning algatab ja reguleerib mitmete ainevahetuse reguleerimiseks ja sigimiseks vajalike hormoonide tootmist. Põllumajanduses ja loomakasvatuses peaks valgustuslahendused seetõttu arvestama selle tootmisharu visuaalse suutlikkuse vajadustega.

Temperatuur ja valgus on peamised looma füsioloogiat mõjutavad keskkonnategurid. Valguse käes viibimine mõjutab melatoniini sekretsiooni ja mitmed erinevad valitsuse regulatsioonid näevad ette 8-tunnise päeva pikkuse ehk päevase valgustuse perioodi loomade heaolu tagamiseks. See tähendab, et põllumajanduse ja loomakasvatuse rajatistes tuleks valgustustingimusi hoida stabiilsena, et mitte muuta ega kahjustada loomade kronobioloogilist rütmi.

Öise valgusega kombineeritult korraga pikemalt valguse käes viibivad kariloomad sigivad kiiremini ja annavad rohkem piima. Oluline roll on ka valgusallika valikul, kuna on leitud, et täisspektriga valguses kasvatatud kanad elavad kauem, munevad rohkem ja on vähem agressiivsed kui luminofoorlambi valguses kasvanud kanad. Lisaks sellele võivad nad muneda suuremaid ja tugevama koorega mune.

Veel üks tähelepanu vajav tegur on põllumajandus- ja loomakasvatussektori jaoks mõeldud valgustite kemikaalikindlus. Loomakasvatuses kasutatavad valgustid võivad puutuda kokku ammoniaagiaurude ja muude karmide tingimustega, mistõttu on tähtis valida neisse rakendustesse vastupidavuse ja töökindluse tagamiseks sobiva kemikaalikindluse, kõrge kaitseastme ja suure löögikindlusega tooted.

 

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464-1

Tööstus- ja tööndustegevus. Põllumajandus

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Saaduste laadimine ja käsitsemine,
seadmete ja masinate teenindamine
200 300 25 0,40 80 50 50 -  
Loomalaudad 50 75 - 0,40 40 - - -  
Haigete loomade laudad, poegimislaudad 200 - 25 0,60 80 50 50 -  
Söödavalmistus, piimaruumid, töövahendite
pesemine
200 - 25 0,60 80 50 50 -  

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...