Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid tööülesandeid. Kõrged temperatuurid, tolmused keskkonnad ja kahjustavad gaasid võivad põhjustada raskusi valguspaigaldise valikul.

Sobiv vertikaalvalgustus on hädavajalik pidevat seiret nõudvate automatiseeritud protsesside puhul keemiatööstuses. Ekraanid peaks olema laitmatult loetavad, mistõttu on tähtis vältida valgusräigust ja peegeldusi. Kaugjuhitavad kemikaaliseadmestikud vajavad pidevalt mehitatud töökohtadest vähem valgust ja nii võivad nõuded valgustusele varieeruda sellest tegurist olenevalt.

Lisaks piisava valgustatuse taseme tagamisele peavad kemikaalitehastes kasutatavad valgustid olema ka pikaajaliselt kaitstud tolmu, niiskuse, kemikaalide, mehaanilise stressi ja äärmuslike ümbritseva õhu temperatuuride eest. Kasutada tuleks vastupidavaid leede ja ajamikomponente tagamaks, et kahjulikud aurud ja muud tegurid ei lühenda paigaldise eluiga. Mõned kemikaalide käitlemise ruumid võivad olla ohtlikud plahvatusohtlike ainete tõttu, muutes sel juhul vajalikuks plahvatuskindlate valgustite kasutamise.

industry_chemical facilities_2.jpg

Lineaarsed valgustussüsteemid sobivad kasutamiseks kuni 15 m kõrguste lagede puhul. Alates 6 m kõrgustest lagedest võib alternatiivina kasutada kitsa või keskmise valguskiire peegeldiga kõrgete ruumide valgusteid. Hämardatavad töökohavalgustid tagavad täiendava valgustuse täppisülesannete täitmisel

 

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464-1

Tööstus- ja tööndustegevus. Keemia-, plastmassi- ja kummitööstus

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Kaugteenindatavad tehnoloogiapaigaldised 50 - - 0,40 20 - - - Ohutusvärvid peavad olema äratuntavad
Piiratud käsisekkumisega
tehnoloogiapaigaldised
150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Pideva inimjuhtimisega tööpaigad
tehnoloogiapaigaldistes
300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Täppismõõteruumid, laboratooriumid 500 750 19 0,60 80 150 150 75  
Ravimivalmistus 500 750 22 0,60 80 150 150 75  
Rehvide tootmine 500 750 22 0,60 80 150 150 75  
Värvikontroll 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Juurdelõikamine, järeltöötlus,
kontrollitoimingud
750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...