Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas käsikäes siseparklate keskkonna üha kvaliteetsemaks muutumisega. Parkimisrajatiste ja -ruumide omanikud, arhitektid ja projekteerijad mõistavad üha enam, et kvaliteetse valgustuse ja parema välimusega alad mõjuvad kasutajale rahustavalt, meelitavad ligi rohkem kliente ja võivad olla koguni keskkonnasõbralikumad.

Autoparklate visuaalset välimust mõjutada võivate tegurite hulka kuuluvad horisontaalvalgustus, valgusallikate tüübid ja valgusräigus. Parkimisvõimalusi parandades tuleks seada prioriteediks nii sõidukite kui jalakäijate ohutus ja turvalisus nii parkimisalal kui väljaspool seda. Vältida tuleks tumedaid varje, paigutades jalakäijate jaoks mõeldud teedel valgustid kõrgemale.

Energiatõhus suure väljundiga led valgustus on suurepärane investeering, kuna see vähendab käituskulusid, tagades samas ülima valguskvaliteedi ja ohutuse. Valgustuse pikkade ajavahemike järel moderniseerimine parkimisrajatistes pole probleemiks vastupidavate leedlahendustega tänu nende erakordsele töökindlusele ja pikale kasulikule eale. Leedidega valgustid töötavad hästi kõigis ilmastikutingimustes ja viivad hooldusvajaduse miinimumini ning kõrge kaitseastmega valgustid võivad boonusena muuta puhastamise lihtsamaks.

Andurid ja hämardid on kasulikud energiat säästvad valguslahenduse täiendused, mis pikendavad ka komponentide eluiga. Parkimisalad on soovitatav jagada erinevateks tsoonideks. Andurid hämardavad valgust või lülitavad selle välja seal, kus seda ei vajata. Samas tuleks siiski olla väga hoolikas, vältimaks pimedaid alasid, mis tekitavad maa-alustesse parkimisgaraažidesse sisenevates inimestes ebamugavust.

 

Nõuded valgustusele EVS- in EN 12464-1

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
  300 500 25 0,40 40 75 75 50  
Sisse- ja väljasõiduteed öösel 75 100 25 0,40 40 50 50 30 1. Valgustustihedus põrandal.
Sõiduteed, kaldteed ja kõnniteed 75 100 25 0,40 40 50 50 30 1. Valgustustihedus põrandal.
2. Püstpindade suur valgusttustihendussuurendab inimnägude äratundmist ja seetõttu ka turvatunnet.
Töötajate parklad 75 100 - 0,25 40 50 30 15 1. Valgustustihedus põrandal.
2. Püstpindade suur valgusttustihendussuurendab inimnägude äratundmist ja seetõttu ka turvatunnet.
Suure kasutustihedusega üldkasutatavad parklad, nt kaubanduskeskused, areenid 150 200 - 0,25 40 50 50 15 1. Valgustustihedus põrandal.
2. Püstpindade suur valgusttustihendussuurendab inimnägude äratundmist ja seetõttu ka turvatunnet.
Kassaruum 300 500 19 0,60 80 75 75 50 1. Peegeldused akendel
peavad olema välistatud
2. Tuleb vältida väljast tulevat
räigust

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...