Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ja masinate sage kasutamine muudab vajalikuks ohutu töövalgustuse kasutamise. Kuigi toidu automatiseeritud käitlemine vajab harvemat järelevalvet, on sobiv vertikaalne valgustus siiski vajalik arvutiekraanide ja juhtimispaneelide mugavaks jälgimiseks. Vajadus valgustatuse järele varieerub ka käsilolevast tööülesandest olenevalt – valmistoodangu ülevaatus, lõikamine ja sortimine eeldavad paremat valgustatust kui näiteks pesemis-, keetmis- ja täitmistoimingud.

Toidutootjad vajavad oma tehastes head värviesitust mitte ainult värvikriitilisel lõpptoote ülevaatusel, vaid ka kaupade värskuse hindamiseks kogu protsessis. Seetõttu on sobiv valgustada töökohti rippvalgustite ja kõrge Ra-indeksiga valgusallikatega.

 

Nõuded valgustusele EVS-N 12464-1

Tööstus- ja tööndustegevus. Toidu- ja maitseainetööstus

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Tööpaigad ja -piirkonnad:
- õllepruulimine, linnasekasvatus,
- pesuseadmed, vaadivillimine,
puhastamine, sõelumine, koorimine,
- konservi- ja šokolaadivalmistus,
- suhkruvabrikute tööpaigad ja
-piirkonnd,
- toortubaka kuivatamine ja
fermenteerimine, fermenteerimiskeldrid
200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Toodete sorteerimine ja pesemine;
jahvatamine, segamine, pakkimine
300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Tapamajade, lihatöötluse, meiereide,
veskite ja suhkrurafineerimise filtriruumide
tööpaigad ja kriitilised piirkonnad
500 750 25 0,60 80 150 150 75  
Puu- ja juurviljade lõikamine ja sorteerimine 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Delikatesstoiduainete valmistamine, köögitööd, sigarite ja sigarettide valmistamin 500  750 22 0,60 80 150 150 75  
Klaaside ja pudelite kontroll,
toodete kontroll, garneerimine, sorteerimine,
kaunistamine
500 750 22 0,60 80 150 150 100  
Laboratooriumid 500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Värvikontroll 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...