Puhasruumid

Valgustite loomist puhasruumidele võib kirjeldada kui tugeva konstruktsiooni kombineerimist lihtsalt puhastatavate pindade, suurepärase valgusväljundi ja muude teguritega, mida ootate ajakohastelt tööstusvalgustuse toodetelt.

Kuna tootekvaliteedile esitatakse üha kõrgemaid nõudmisi, siis on puhasruumi standardite järgi kõige tähtsam tagada neis kaitse saastumise eest. Puhtus ja hügieenilisus tagatakse kõrge kaitseastmega valgustite madala hooldusvajaduse ja puhastamislihtsusega.

Puhasruumide liigitamisel eristatakse keemia-, pooljuhtide, biokeemia, elektriseadmete, mikroelektroonika ja metallitöötluse tööstuseid. Puhasruume on ka toidutööstuses ja tööstuslikud köögid varustatakse samuti vahel puhasruumi valgustitega.

industry_cleanrooms_3.jpg

Puhasruumi valgustusnõuded on sätestatud erinevate standardite ja suunistega. Kõige olulisemate kriteeriumite hulka kuuluvad seejuures osakeste heide ja mikroobidega saastumine. Puhasruumi valgustitel peaks olema võimalikult puhtana hoitavad pinnad, mis ei lase mustusel koguneda: neil ei tohiks olla selliseid disainielemente nagu sisselõiked, pilud ja liited. Need peaks ka taluma agressiivseid detergente, vältimaks pindade kahjustumist (k.a karedaks muutumist) aja jooksul.

Glamoxi puhasruumi valgustid on sertifitseeritud Fraunhoferi Instituudi poolt vastavalt IPA ja EN ISO 14644-1 standardite puhtuse liigitusele. Erinevad hajutid ja peegeldid tagavad suurema paindlikkuse ja tõhususe erinevatele puhasruumi keskkondadele. Hoolika disaini ja konstruktsiooniga tagatakse puhasruumi personalile alati optimaalsed ja ohutud töötingimused.

industry_cleanrooms_2.jpg

EVS-EN standardite tabel

Puhasruumidele ei ole kehtestatud üldnõudeid. Ent keemia- ja toidu käitlemise tööstuse ja muude tööstusharude puhasruumides täidetavate visuaalsete tööülesannetega seoses kehtivad vastavate rakenduste all loetletud nõuded.

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Külmhooned

Heitlus valguse ja külma vahel on olnud lakkamatuks väljakutseks külmsäilituse tööstusharus. Külmhoonete temperatuuri...

Loading image...

Tootmistehased

Koostetööde tegemine on nüüdseks üha enam ja enam automatiseeritud ja kvaliteedinõuded seoses sellega üha kõrgemad....

Loading image...

Garaažid ja parkimismajad

Garaaže ja mitmekorruselisi parkimismaju võib pidada pimedal ajal ohtlikuks, ent see kuvand on kiiresti muutumas...

Loading image...

Laod ja logistika

Laod on tavaliselt kõrgete riiulitega kõrged hooned, mis tähendab, et neisse pääseb väga vähe päevavalgust või see võ...

Loading image...

Juhtimisruumid

Juhtimisruumide planeering ja kujundus on iseenesest eraldiseisev teadusliku uurimise valdkond. Öistes vahetustes...

Loading image...

Toidutööstus

Toidu käitlemise tööstuses on puhtus ja hügieenilisus hädavajalikud toodete kvaliteedi tagamiseks. Teravate riistade ...

Loading image...

Rasketööstus

Rasketööstuse hulka kuuluvad kaevandamine ja metallitöötlus. Neis rakendustes peavad valgustid olema kõrge kaitseastm...

Loading image...

Kvaliteedikontroll ja laborid

Automatiseeritud tööprotsesside üha laiemale üldisele levikule vaatamata on inimese silm jätkuvalt parim vahend...

Loading image...

Põllumajandus

Valgus on peamine keskkonnategur, mis mõjutab ja suunab kõigi loomade füsioloogilisi protsesse. Valgus võimaldab neil...

Loading image...

Keemiatööstus

Kemikaalide käitlemise ruumid kuuluvad kõige karmimate keskkondade hulka, kus täidetakse paljusid erinevaid...

Loading image...

Ohtlikud alad

Suure plahvatusohuga alasid tuleb ette peaaegu kõigis tootmisharudes. Sellistes valdustes tuleb plahvatusohu...