Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj indgangsbeskyttelse og et eksplosionssikkert design til visse områder.

Ensartethed kan være en udfordring for belysningssystemer i sværindustri, da stort udstyr kan blokere for lyset eller syn svinklenDirekte lys kan skabe uønskede skygger fra maskiner, hvis de ikke tages med i betragtningnår belysningsløsningen planlæggesFor at gøre det nemmere at læse instrumenter skal der være en god lodret belysning. Det vil også gøre navigation og færdsel på trapper nemmere.

Korrosionsbestandige armaturer med passende beskyttelse mod fugt, skal anvendes i områder med risiko for kondensSynsevnen kan forringes af støvrøg eller dampeog derfor er der brug for mere lys  fabrikker med lejlighedsvise eller løbende manuelle aktiviteter. Dette kan opnås omkostningseffektivt ved at bruge energieffektive LED lys, som også giver bedre farvegengivelse og ofte fungerer perfektselv ved driftstemperaturer  op til 60 °C. 

Arbejde i sværindustri kan være meget specifikt  permanent bemandede arbejdspladser, f.eks. kontrolrum eller operationsstuerDette kræver tilstrækkelig belysning af arbejdsområdet – enten ved brug af bordlamper eller lineær belysning over arbejdspladsen. 

 

Industri- og håndværksområder – Valseværker, smedjer og stålværker 

 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Produktionsanlæg uden manuel betjening 50 - - 0,40 20 - - - Sikkerhedsfarver skal kunne identificeres
Produktionsanlæg med lejlighedsvis manuel betjening 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Produktionsanlæg med kontinuerlig manuel betjening 200  300 25 0,60 80 50 50 30  
Pladelager 50  - - 0,40 20 - - - Sikkerhedsfarver skal kunne identificeres
Ovne 200 300 25 0,40 20 50 50 30 Sikkerhedsfarver skal kunne identificeres
Valsegade; opvikler; skæring 300 500 25 0,60 40 75 75 30  
Kontrolplatforme; kontroltavler 300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Prøvning, måling og kontrol 500 750 22 0,60 80 150 150 100  
Undergrundstunneller, hvor man kan gå oprejst; båndsektioner, kældre osv. 50 - - 0,40 20 - - - Sikkerhedsfarver skal kunne identificeres

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...