Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til 15°C, mens de i fryserum kan falde til -40°C. Driftstemperaturene for forskellige belysningsprodukter i sådanne miljøer kan variere afhængig af, om de er i nærheden af døre, der fører til varmere rum. Nogle sensorere fungerer ikke pålideligt, selv i kolde rum. Det betyder, at industriarmaturer skal opfylde højere krav med hensyn til driftsbetingelser.

Heldigvis er LED-belysning fantastisk til kølerumLED lyskilder bruger mindre energi og kræver ingen udskiftning af lyskilderDerudover genererer de mindre varmeog de lave omgivelsestemperaturer forlænger levetiden for LED-lyskilder og kontroludstyr betydeligt. Med lysdioder forringes belysningskvaliteten ikke længere, men øges betydeligt. 

industry_cold storage_2.jpg

Der er ikke mange krav til belysning i kølelagre, men mere lys ville gøre det nemmere at læse mærkater og lagerdokumenterIndustribelysning i fugtige områder skal have en høj IP-klassificering og være nemme at vedligeholde. 

 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1 

Almenområder i bygninger – Lagerrum, kølerum

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

Påkrævet modificeret U≥ 0,10
Lager- og lagerrum 100 150 25 0,40 80 50 50 30 200 lx, hvis kontinuerligt bemandet.
Forsendelses- og pakkeområder 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Depotrum 200 300 25 0,40 80 - - - Der skal anvendes tilstrækkelige lodrette belysningsstyrker på hylderne.

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...